Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Targowica i drugi rozbiór Polski

  Konstytucja 3 maja spotkała się z dużym poparciem u znacznej części społeczeństwa. Jednak oligarchowie magnaccy, zwłaszcza Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Branicki wystąpili z sprzeciwem wobec dokonywanych reform. Szukali poparcia dla swoich celów za granica. Znaleźli je w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tannenberg - Informacje Ogólne

  W początkowej fazie pierwszej wojny światowej niemieckie siły w prusach wschodnich były dość nieliczne. Gdy większość wojsk cesarza Wilhelma 2 szturmowały Francje i Belgię, w tej niebezpiecznie położonej pół-wsch. Prowincji znajdowała się jedynie rozproszona 8 armia Maxa von Prittwitza.

  Francuzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /11 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajne związki w Królestwie Polskim

  1. Przyczyny powstania tajnych związków

  2. Cele

  3. Działalność

  4. Konsekwencje

  Społeczeństwo polskie w latach 1815 - 25 było przekonane , że zamiarem cara jest odbudowanie niepodległego państwa polskiego obejmującego nie tylko ziemie Królestwa Polskiego , lecz również pozostałe zabory oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnicze Hieroglify

  Grecy starożytni byli narodem dociekliwym. Nic też dziwnego, że od bardzo dawna uwagę ich przyciągały gigantyczne egipskie piramidy, ogromny Sfinks, wyciosany w skale, potężne posągi oraz znaki wyobrażające ludzi, zwierzęta, rośliny, planety niebieskie, sprzęt domowy, narzędzia, instrumenty, budowle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /18 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Kościuszko - Informacje Ogólne

  Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 . Pochodził z drobnej szlachty.

  W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe.

  We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia , potem zwiedził Anglię , Szwajcarię , Włochy i

  Niemcy . Za granicą dowiedział się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

  Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - Informacje Ogólne

  TE DNI LISTOPADOWE !!!

  Zanim nadeszły te przełomowe dni w pierwszej połowie listopada 1918 roku, które zadecydowały o odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, musiało nastąpić wiele korzystnych dla sprawy polskiej zmian w sytuacji międzynarodowej. W lutym 1917 roku został obalony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Skutki wielkiego kryzysu

  Tak głęboki kryzys ekonomiczny zmusił rządy do aktywnego i bezpośredniego oddziaływania na gospodarkę. W tej sytuacji niektóre państwa stosowały etatyzm, czyli podejmowały bezpośrednio działania gospodarcze, inne uciekały się do polityki interwencjonizmu państwowego.

  Interwencja gospodarcza państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Źródła kryzysu i jego przebieg

  Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku.

  W latach 1925 - 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2 miliardów 900 milionów dolarów, co przyczyniło się do znacznego ożywienia gospodarczego na starym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat po 1956 r.

  1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR po 1956r.

  2. Polska w obozie socjalistycznym

  a. RWPG

  b. Układ Warszawski

  3. "Mała stabilizacja" czasów Gomółki

  a. Zmiany w polityce ekonomicznej

  b. Nowy cykl gospodarczy

  c. Społeczeństwo PRL

  4. Obchody Milenium

  Po 1956r. kraje Europy Środkowo -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /13 102

  praca w formacie txt

Do góry