Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

  Do połowy 1944 obie te grupy nie miały wielkiego wpływu na społeczeństwo polskie. Po wyzwoleniu kraju obie te grupy bardzo się rozwinęły. Trzon partii w PPR stanowili robotnicy, robotnicy rolni i biedota wiejska. Program PPR od początku dążył, aby komuniści stali się partią czołującą w systemie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o tron Rzeczpospolitej - 1764

  Familia w ostatnich latach panowania Augusta III znalazła się w opozycji nie tylko do stronnictwa "republikańskiego"(hetman wielki koronny- Jan Klemens Branicki, Karol Radziwiłł "Panie Kochanku" i Franciszek Salezy), lecz i kamaryli dworskich (z Janem Mniszkiem na czele). Dążyła do obalenia króla drogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

  Kraj nas , Polska , miał bardzo bujną historie. Od początku swojego istnienia był nękany różnymi wojnami. Sąsiedzi nasi nie byli zbyt przyjaźnie do nas nastawieni. Już za czasów Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego mieliśmy problemy z Niemcami. Polska jednak nie miała tylko problemów z sąsiadami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /29 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o granicę zachodnią państwa polskiego

  Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku

  W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po krótkim marszu dotarła ona do folwarku w Gołkowicach, gdzie stacjonował oddział Gnenzschutzu. Powstańcy podzieleni na trzy grupy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /16 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

  Na początku mojej pracy chcę zwrócić uwagę na sytuacje polityczną, która miała miejsce w Europie na początku XVIII w. Początek XVIII w. cechuje się zmianą w układzie sił w Europie. Dawne potęgi takie jak Turcja, Szwecja, Rzeczpospolita Obojga Narodów straciły dominującą pozycje w układzie sił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /29 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka młodzieży polskiej z okupantem

  1 września spady pierwsze bomby niemieckie na Warszawę i większość bezbronnych miast i osiedli polskich, a od południa, zachodu i północy runęła lawina czołgów, próbując od razu złamać opór armii polskiej i zająć cały kraj.

  Harcerstwo i młodzież polska nie pozostawała biernie w obliczu wybuchu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /5 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakiej sytuacji doszło do pierwszego rozbioru Polski

  Reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 roku, elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Konfederacja barska - 1768 rok.

  Wojna polsko - rosyjska i pierwszy rozbiór Polski - 5 sierpnia 1772 roku.

  Reformy sejmy rozbiorowego - z 1773 roku.

  Z pierwszymi projektami reform w Polsce występowano już w pierwszej połowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób Polacy walczyli z okupantem

  Pokonane w kampanii wrześniowej 1939r. przez dwóch nieporównywalnie silniejszych wrogów państwo polskie nadal prowadziło walkę i potwierdzało swoją trwałość. Z "przyczółków niepodległości" (władze RP i wojsko polskie na obczyźnie, ruch oporu w kraju) Polacy podjęli wszechstronną walkę o wyzwolenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /14 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ RÓŻNICE I ANALOGIE

  Frankowie, Słowianie i Germanie były to państwa indoeuropejskie. Najsilniejszym z nich byli Frankowie. Było to państwo powstałe po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W 496r. przyjęło chrzest - i tak powstała monarchia Franków. Władzę nad nią sprawowała dynastia merowińska jednak jej władza coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwłaszczenie chłopów w XIX w.

  PRUSY

  1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow

  1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny)

  1819 - Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd

  1821 - Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na gotowkę dotychczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt

Do góry