Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1214-1216

  Jeszcze przed ogłoszeniem Wielkiej Karty Swobód (Magna Carta Libertatum, 1215) na spotkaniu na Runnymede baronowie angielscy zwrócili się do króla Szkocji, Aleksandra II (l 198-1249), z prośbą o przy­bycie do Anglii i wystąpienie zbrojne prze­ciwko królowi Janowi bez Ziemi (1167-1216). Po ogłoszeniu Karty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-IRLANDZKA WOJNA DOMOWA 1916-1921

  Unia angielsko-irlandzka z 1800 doprowadziła do znacznego wzrostu nastro­jów nacjonalistycznych w Irlandii. Irlan­dczycy odnosili się do Anglii z coraz większą niechęcią, dążyli do wywołania powstania. Jednocześnie podjęte zostały próby uzyskania samorządu na drodze parlamentarnej. Pa­rlament...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1482.

  Alek­sander Stuart (1454?-1485), książę Albany i brat króla Szkocji Jakuba III (1452-1488), dążąc do zagarnięcia tronu wszedł w kon­szachty z królem Anglii, Edwardem IV (1442-1483). Wkrótce do działań spisko­wych księcia Albany włączył się Archibald „Czerwony" Douglas (1449-1514), główny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-NORMANDZKA REBELIA 1173--1174.

  Tylko dzięki swemu taktycznemu geniuszowi Henryk II (l 133-1189) nie został pokonany przez czterech zbuntowanych sy­nów i wrogo nastawioną małżonkę. Króles­two Henryka rozciągało się od Szkocji po Pireneje; król wydzielił ze swego państwa każdemu z synów ziemię na kontynencie, ale nie przyznał im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1513

  Król Szkocji, Jakub IV (1473-1513), o przydom­ku „Rex Pacificator", gorąco pragnął przy­czynić się do przywrócenia równowagi sił w Europie i uniknięcia wojny. Jednakże gniew papieża skierowany przeciw Francji doprowadził do zawiązania w 1511 Świętej Ligi zwróconej przeciw temu państwu. W 1512 Jakub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1300--1303

  Mimo rozejmu między Francją a Anglią zawartego w 1298 (patrz angiel­sko-francuska wojna 1294-1298), doszło do powstania antyfrancuskiego we Flandrii w 1302. Pozycję Anglii w negocjacjach z Francją poprawiła bitwa pod Courtrai w 1302, w której uzbrojona w piki piechota flandryjska pobiła na głowę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1123--1135

  Wojska angielskie pod wodzą kró­la Henryka I (1068-1135) najechały pół-nocno-zachodnią Francję, aby zabezpie­czyć panowanie Anglii w Maine (patrz angielsko-francuska wojna 1110-1119). Przeciwnikiem Henryka był między in­nymi FulkoY (1092-1143), hrabia An-degawenii, z którego córką Henryk miał zamiar...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1655--1659

  Angielski lord protektor, Oliver Cromwell (1599-1658), pragnął zawrzeć tra­ktat z Hiszpanią, jednak jego żądania, by Hiszpania poczyniła ustępstwa w dziedzinie-handlu, doprowadziły do zerwania nego­cjacji. Aby ukarać Hiszpanię, Cromwell wysłał ekspedycję dowodzoną przez admirała Williama Penna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1475.

  Dążąc do odwetu za interwencję Francji w walce Lancasterów z Yorkami o tron Anglii (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485), król Anglii Edward IV (1442-1483) zawarł sojusz z Karolem Śmiałym burgundzkim (1433-1477) i wypowiedział Francji wojnę. Armia Edwarda przeprawiła się przez kanał La Manche i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1159--1189

  Gdy Henryk, hrabia Andegawenii, został królem Anglii Henrykiem II (1133-1189), władał wielkim obszarem za­równo w Anglii, jak i na kontynencie euro­pejskim. Stało się to przyczyną obaw i gnie­wu króla francuskiego, Ludwika VII (1120-1180), seniora Henryka. Zbyt słaby, by rozpocząć otwartą walkę, Ludwik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt

Do góry