Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrót

  Anglia pod panowaniem Plantagenetów.

  - władzę zdobywa Henryk II z dynastii Plantagenetów;

  - podstawowym ogniwem administracji lokalnej był urzšd szeryfa;

  - konflikt z arcybiskupem;

  - narastanie opozycji Kościoła i możnych w Anglii;

  - utrata posiadłości we Francji przez Ryszarda Lwie serce i Jana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys w latach 30 - stych

  Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił widoczny rozwój gospodarki światowej. Spo-wodowane było to głownie zapotrzebowaniem militarnym wielkich mocarstw (czyli Niemiec, Anglii i USA) i postępem techniki ( wynalezienie chociażby samochodu bądź samolotu). Niemalże w większości bogatszych państw owa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys ekonomiczny - Informacje Ogólne

  Przyjmuje się, że początkiem kryzysu był "czarny czwartek" - 24.10. 1929 - krach na giełdzie w USA. System wersalski oraz konfederacja pokojowa po pierwszej wojnie światowej były motorem napędzającym kryzys. Poprzez Ligę Narodów szły pieniądze na państwa mniej rozwinięte. Początkowo dawało to dobre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

  Wielka wojna z Krzyżykami kojarzy się z reguły z wiekopomną bitwą pod Grunwaldem z 1410 roku. Był to jeden z niewielu dużej rangi sukcesów Polski w tej wojnie.

  Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 roku. W 1198r. został przekształcony w zakon rycerski, którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /11 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pokój toruński

  Został zawarty w lutym 1411 roku, przyznawał Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie - Żmudź. Ponadto zakon wypłacił Polsce sumę 100 tysięcy kop groszy praskich, jako okup za wszystkich jeńców.

  Warunki tego pokoju pozostawiły znaczny niedosyt - korzyści były niewspółmierne do zwycięstwa. Wygrana wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Krajobraz po bitwie

  ... wielu z nich nie doczekało rana, a dopiero wtedy udzielono im pomocy. Następnie odnaleziono wszystkich bardziej znaczniejszych poległych z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingenem włącznie. Następnie na wozach przozdobionych purpurą odwieziono ich zwłoki do Malborka. Pozostałych, którzy nie byli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Grunwald

  Po przejściu 15 km osiągnięto południowy brzeg jeziora Łubień. To w tym miejscu zarządzono postój, podczas którego król Władysław mógłby wysłuchać mszy, conajmniej dwóch mszy św, w których miał zwyczaj codziennie brać udział. Gdy miało to nastąpić gońcy, którzy patrowali okolicę przynieśli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /7 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pierwsze walki

  3 lipca po przebyciu Wisły armia kontynuowała marsz w kierunku granic państwa zakonnego przez księstwo płockie, którym władał Siemowit IV - człowiek dość niekonkretny - utrzymywał bowiem bliskie stosunki z Zakonem wysyłając jednocześnie na wojnę z nimi swoje dwie chorągwie. Poza tym to on odstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410)

  Krzyżacy przybyli do Polski na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku. Pod pozorem chrystianizacji chcieli podbić ostatnie pogańskie państwa Europy. W rzeczywistości walki, które prowadzili wcale nie miały doprowadzić do szerzenia wiary chrześcijańskiej, trudno bowiem nazwać szerzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna z Krzyżakami (bez przebiegu wojny)

  Chrzest Litwy dokonany bez pośrednictwa Zakonu, stanowił dla niego wielką klęskę polityczną, ponieważ stawiał pod znakiem zapytania obecność Krzyżaków nad Bałtykiem. Dlatego Zakon oskarżył Litwinów o chrzest pozorny, aby uzasadnić konieczność dalszego nawracania, a jednocześnie ponawiał ataki na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 900

  praca w formacie txt

Do góry