Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Rewolucja w Niemczech

  W Niemczech przyczyną wystąpień rewolucyjnych był kryzys rzemiosła, brak rozstrzygnięć w kwestii uwłaszczenia chłopów, a także sprawa zjednoczenia narodu niemieckiego. W wielu krajach niemieckich między innymi w Badenii, Wirtembergii i Westfalii, doszło do gwałtownych zajść. Znaczny w niej udział...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Wiosna Ludów we Włoszech

  Również państewka włoskie ogarnęła rewolucja, a władcy Królestwa Neapolu, Toskanii i Piemontu, pod naciskiem ulicy wprowadzili ograniczone reformy liberalne. Potęgował się entuzjazm dla sprawy zjednoczenia Włoch. Dla urzeczywistnienia tego celu trzeba było podjąć walkę z oddziałami austriackimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

  Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

  Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

  -ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

  Władza wykonawcza: prezydent wybierany na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Powstanie II Cesarstwa

  Rok po zamachu stanu, 2 grudnia 1852 roku, Bonaparte ogłosił wskrzeszenie cesarstwa i przybrał tytuł Napoleona III.

  Przez cztery lata po obaleniu monarchii lipcowej, po starciach robotników z wojskiem na ulicach Paryża (powstanie czerwcowe 1848 ), dziedziczne cesarstwo zastąpiło republikę. Drugie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - II Republika we Francji

  Po zwycięstwie opozycji upadła monarchia Ludwika Filipa I. Pod naciskiem ulicy, nowo utworzony Rząd Tymczasowy proklamował w lutym 1848 roku republikę. W dziejach Francji była to II Republika. Ogłoszono wolność prasy i zgromadzeń, zniesiono karę za przestępstwa polityczne, wprowadzono powszechne prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Początki Wiosny Ludów w Europie

  12 stycznia 1848 Włochy:

  - rewolucja w Palermo na Sycylii, żądanie przeprowadzenia liberalnych reform oraz uniezależnienia Sycylii od Królestwa Neapolu 22 - 25 lutego 1848 Francja

  - rząd odmawia republikanom zgody na publiczny bankiet, protestacyjne demonstracje zmieniają się w rozruchy

  - starcia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich

  Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848 - 1849, nazywana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie ruchy o niejednolitym podłożu oraz charakterze. Generalnie były to wystąpienia burżuazyjno - liberalne, gdzieniegdzie republikańskie, a w znacznym stopniu narodowowyzwoleńcze. Burżuazja domagała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIOSNA LUDÓW W EUROPIE

  W połowie XVlll w. Francja dominowała w dziedzinie kultury . Z jednej strony przyswajali sobie osiągnięcia angielskie , z drugiej na twórczo je przekształcali . Do osób najbardziej znanych z tego okresu zaliczamy WOLTERA - nowatorskie opisywanie . Interesował się historią - ostro przeciwstawiał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wikingowie (Normanowie) - Informacje Ogólne

  Staroskandynawskie słowo vikingr ,oznaczające pierwotnie członków rozbójniczych załóg okrętow wojennych,zostało w historiografii rozciągnięte na określenie wszystkich nacji Półwyspu Skandynawskiego,Danii i Islandii,co w istotny sposób przyczyniło się do powstania wielu nieporozumień czy zgoła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /12 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia starożytnego Rzymu

  Pierwotna religia Rzymian nie miała wiele wspólnego z antropomorficznymi mitami Greków czy głęboką wiarą ludów Wschodu. Religię rzymską w pierwotnej postaci cechowały konkretność, praktyczność i nieosobowość. Każda czynność miała swoje bóstwo, czasem kilka. Najważniejsze były bóstwa rolnicze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /10 280

  praca w formacie txt

Do góry