Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Rywalizacja kolonialna w XVIII wieku

  W XVIII w. konflikty europejskie zaczęły wpływać na sytuację na całym świecie. Mocarstwa, przede wszystkim Wielka Brytania i Francja, zaostrzyły rywalizację kolonialną, co, jak się okazało, zaważyło na historii całych kontynentów.

  Pod koniec XVII wieku potęga Hiszpanii i Portugalii zaczęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie Mogołów

  Dynastia Mogołów zjednoczyła pod swoim panowaniem prawie całe Indie tworząc wspaniałą, bogatą kulturę. Nawet u schyłku świetności, w XVIII-XIX wieku, to właśnie wokół niej skupił się opór przeciw brytyjskim kolonizatorom.

  W roku 1389 władca mongolski Timur wkroczył do Indii i splądrował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbiory Polski

  Już w XIX stuleciu historycy i publicyści toczyli spory o przyczyny upadku Polski, starając się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: dlaczego doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej? Jedni winą za rozbiory obarczali Rosję, Prusy i Austrię, inni uważali, ie za utratę niepodległości odpowiedzialni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /17 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka oświecenia

  XVIII-wieczni pisarze i intelektua liści, uważający siebie za „elitę ludzkości" przypuścili ostry atak na przebrzmiałą ideologię i skostniałe instytucje. Ich wpływ był tak ogromny, ze zdołali całkowicie zmienić sposób myślenia o człowieku i społeczeństwie.

  Wiek XVIII często nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /8 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium perskie

  Przez prawie 200 lat imperium perskie rozciągało się od Egiptu po Indus, co stwarzało przez prawie cały ten okres dogodne warunki do rozwoju cywilizacji. Później nastąpił szybki schyłek świetności i imperium uległo potędze Aleksandra Wielkiego.

  Cywilizacje Egiptu i Azji Zachodniej były już...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny dynastyczne XVIII wieku

  W XVIII wieku Europa wstrząsana była wojnami, w których główne dynastie próbowały uzyskać dominację na kontynencie. Jako rezultat tych konfliktów wyłonił się nowy układ sił politycznych.

  W wieku XVI i XVII polityka europejska zdominowana była przez dwie kwestie. Pierwszą z nich był religijny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja chińska

  Stabilne i samowystarczalne, cesarstwo chińskie rozwijało się przez trzy i pół tysiąca lat, wykształcając unikalną kulturę, obfitującą we wspaniałe dzieła sztuki i osiągnięcia naukowe. Ostatecznie jednak nie wytrzymało technologicznej i gospodarczej rywalizacji z Zachodem, w wyniku czego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /15 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost potęgi Rosji

  Silne państwo ruskie o wyraźnej odrębności kulturowej istniało na wschodzie Europy juz tysiąc lat temu. Późniejsze wydarzenia spowodowały jednak jego izolację od Europy. Postanowił z tym zerwać car Piotr Wielki. Rozpoczął wielkie reformy i otworzył przed Rosją drogę do potęgi.

  Większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /14 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XIV

  Ludwik XIV był najpotężniejszym europejskim władcą XVII wieku. W czasach jego panowania Francja umocniła swoją pozycję potęgi gospodarczej i militarnej, nastąpił również wspaniały rozkwit kulturalny tego kraju.

  Ludwik XIV urodził się w okresie, kiedy rzony był przeciwko monarchii, w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita pod rządami Wazów

  Wprawdzie w połowie stulecia Rzeczpospolita wyszła zwycięsko z licznych wojen, toczonych ze Szwecją, Turcją i Rosją, ale nie była już zdolna działać jako aktywny podmiot na arenie międzynarodowej.

  Szczególnie niebezpieczne było przede wszystkim to, że równocześnie z zachwianiem mocarstwowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /17 948

  praca w formacie txt

Do góry