Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Broń gwintowana i wojny kolonialne

  W latach 1815-1870 nastąpiły znaczące zmiany w technice wojskowej. Ich rezultatem był gwałtowny wzrost strat w ludziach na polu bitwy. W większości starć naprzeciw siebie stawały nowoczesne armie kolonialne i słabo wyposażone plemiona.

  Po zakończeniu wojen napoleońskich nastał pokój, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /16 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny napoleońskie

  Armia Napoleona była pierwszym w Europie wojskiem stworzonym w oparciu o powszechny obowiązek służby wojskowej. Podstawy jej taktyki stanowiły walka wręcz oraz szyk bojowy, a strategii - samodzielne korpusy.

  Wojny napoleońskie trwały przez prawie 20 lat, od roku 1796 do 1815. W tym czasie Europą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /13 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny morskie od XVI do XIX wieku

  Przez ponad 200 lat wojnę na morzu prowadziły drewniane żaglowce uzbrojone w działa burtowe, od połowy XVII wieku ustawiane do bitwy w szyku liniowym.

  Pod koniec XVI wieku sposób prowadzenia wojny morskiej w Europie gruntownie się zmienił. Dotąd walka między okrętami kończyła się zwykle starciem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /27 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taktyka wojenna w Europie od XVI do XVIII wieku - Pika, bagnet i muszkiet

  Rozwój techniki wojskowej w Europie między szesnastym i siedemnastym stuleciem wpłynął na zmiany w taktyce walki, które zrewolucjonizowały sposób prowadzenia wojny.

  Taktyka wojenna w Europie od XVI do XVIII wieku zdeterminowana była ciągłym rozwojem i udoskonalaniem broni palnej, tak ręcznej, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /14 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny w późnym średniowieczu

  W schyłkowym okresie feudalizmu wykształciła się nowa sztuka wojenna i nowe rodzaje broni. Ciężkozbrojni rycerze na koniach przestali stanowić główną siłę uderzeniową, a piechota zaczęła rozwijać się jako niezależna formacja, uzbrojona w łuki i piki.

  Zwycięstwo króla angielskiego Edwarda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /14 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna na morzu do XVI wieku

  Pierwsza historyczna bitwa morska rozegrała się w delcie Nilu około roku 1186 p.n.e.; technika walki w bitwie pod Lepanto, prawie 2700 lat później, była bardzo podobna. Jednak po Lepanto miały nastąpić głębokie zmiany.

  Nie wiadomo, kiedy człowiek zaczął żeglować po morzu, jednak już 1500 lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /16 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny w średniowieczu

  W okresie od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do rozkwitu średniowiecza, trwającym mniej więcej od roku 500 do 1300, dominującą pozycję na polu bitwy zdobyła jazda składająca się z ciężkozbrojnych rycerzy.

  W ostatnich latach cesarstwa wojsko rzymskie wciąż wydawało się być w niezłej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /18 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka wojenna w starożytności

  Od czasów starożytnego państwa mezopotamskiego do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w oporządzeniu żołnierzy i taktyce wojennej oraz sposobie rekrutacji armii zaszło wiele znaczących zmian.

  Zorganizowane działania wojenne zaczęto prowadzić w tym samym okresie, gdy pojawiły się pierwsze miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /15 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat współczesny - zbrojenia, upadek komunizmu, demokracja rynkowa, konflikty religijne, nacjonalizm i rasizm

  Wiek XX, po tragicznym wydarzeniu, jakim była I wojna światowa, jawi się jako pasmo konfliktów, głębokich przemian ustrojowych i obyczajowych, a zarazem okres wzrostu dobrobytu i niebywałego postępu w dziedzinie badań naukowych.

  Jednym z przełomowych momentów w dziejach współczesnych był schyłek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /06.05.2012 Znaków /14 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boom i recesja

  Od czasów rewolucji przemysłowej rozwój gospodarki pociągał za sobą wzrost zamożności i postęp techniczny w krajach rozwiniętych. Jednak prosperity czasami się załamywała.

  Do niedawna gospodarka wszystkich społeczności osiadłych opierała się głównie na rolnictwie. Przeważająca większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /06.05.2012 Znaków /15 990

  praca w formacie txt

Do góry