Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Kultura pełnego średniowiecza

  Jedność w różnorodności - to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność, co prawda, rozdarta pogłębiającą się przepaścią między prężną, zmieniającą się szybko cywilizacją Zachodu a konserwatywnym światem prawosławia, nie na tyle jednak rozdarta, aby spór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /49 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Sztuki piękne

  Warto dodać iż epoki i prądy w sztukach pięknych nie pokrywały się ściśle chronologicznie z ramami chronologicznymi oświecenia. Granice pomiędzy twórczością barokową, czy romantyczną a oświeceniową nie zawsze są jednoznaczne.

  W literaturze tego okresu rozwinęły się trzy prądy literackie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Myśl polityczna

  Ówczesna myśl polityczna była przede wszystkim krytyką despotyzmu i ustroju feudalnego. Już John Locke w "Traktacie o rządzie" i "Liście o tolerancji" sformułował zarys oświeceniowej doktryny politycznej. Za wzór do naśladowania uznał ustrój rodzimej Anglii.

  Od instytucji państwa wymagał zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Nauka

  W okresie tym nauka przeżywała gwałtowny rozkwit. Największym dziełem epoki, wyrażającym w sposób syntetyczny upodobania i poglądy ludzi epoki była Encyklopedia. To 30-to tomowe dzieło powstawało od 1751 do 1772 r. pod redakcją Denisa Diderota. Była to pierwsza próba sklasyfikowania i skoordynowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Filozofia

  Prekursorami nowych trendów filozoficznych byli Rene Descartes (Kartezjusz) oraz Benedykt Spinoza. Kartezjusz (1596-1650) uważany jest za ojca filozofii racjonalistycznej. W swym największym dziele "Rozprawa o metodzie" wyłożył zasady dobrego, systematycznego, uporządkowanego myślenia. Cogito ergo sum -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura oświecenia

  Oświecenie. Rokoko. Sentymentalizm. Klasycyzm i pseudoklasycyzm. Preromantyzm... Im bliżej naszych czasów, tym większa mnogość terminów, im bliżej drzew, tym trudniej dostrzec las. A przecież wiek XVIII to okres integracji kultury europejskiej na skalę dotychczas nie spotykaną. I to zarówno integracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /40 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura odrodzenia w Polsce z uwzględnieniem nauk i ich przedstawicieli

  Odrodzenie, inaczej renesans, to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytnmości, w opozycji do światopoglądu średniowiecznego. Odrodzenie zaczeło się w XIV-XV w. We Wołszech, a od początku XVI w. Objęło inne kraje: Francje, Niemcy, Wielką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura odrodzenia w Europie

  Pod koniec XV w. renesans włoski przekroczył granice, poza które nie można już było iść dalej w tym samym kierunku. Paradoksalna próba pogodzenia młodzieńczego buntu przeciw starym formom z chęcią zbudowania harmonijnej, konsekwentnej syntezy całej dotychczasowej - w tym i średniowiecznej - wiedzy o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /33 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura międzywojenna

  “Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną

  w historii Polski; nic w naszych dziejach

  nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;

  tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.”

  T.Peiper

  Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /15 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

  Kultura Rzymu przeszła długą ewolucję od rodzimych tradycji rzymskich czasów miasta - państwa do przejęcia i zaadoptowania tradycji grecko - hellenistycznych w czasach Imperium Rzymskiego . Rzymianie nie byli jednak wyłącznie ślepymi naśladowcami , stworzyli także własne wielkie dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 266

  praca w formacie txt

Do góry