Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Monarchia karolińska - Najważniejsze daty

  496 r.- chrzest władcy Franków, Koldwiga

  800 r.- koronacja Karola Wielkiego na cesarza

  843 r.- podział monarchii karolińskiej w Verdun

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia karolińska

  Z wielu państw założonych na gruzach imperium rzymskiego w V i VI wieku najsilniejszy i najtrwalszy organizm polityczny stworzyli Frankowie. Zbudowana przez Klodwiga (w 496 przyjął chrzest) i jego następców monarchia Franków rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej, aż do połowy VIII wieku. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

  Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków. Twórcą monarchii frankijskiej był Klodwig Merowing Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tereny Galii zostały zajęte przez Franków. Państwo Franków było patrymonium (ojcowizną). Zajmowanie Galii było b. łagodne , często za aprobatą ludności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Zwyczaje i obrzędy

  Narodziny - Kobiety tuż przed porodem wzywały Boga Roda i jego pomocnice Rodzenice prosząc o pomyślny los dla swojego dziecka. Stare kobiety zaraz po narodzeniu dziecka szykowały posiłek rytualny, z którego część była przeznaczona dla Rodzenic i duchów domowych. Prawdopodobnie również czyniono różne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Demologia

  Słowianie również oddawali cześć wielu innym bogom, bożkom i demonom złym i dobrym. Z pośród nich można wymienić kilku najbardziej znanych:

  Mokosz - bóstwo znane na Rusi związane z "matką ziemią wilgotną"

  Perepłut - bóstwo ruskie, prawdopodobnie demon wodny.

  Płanetnik - życzliwy duch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Święta

  Prasłowianie obchodzili cztery główne święta:

  21 Marzec - pierwszy dzień wiosny. Święto Jare poświęcone narodzinom nowego życia po mroźnej zimie. W święto malowano pisanki, jajka które były symbolem odrodzenia życia. Święto poświęcone bogu Rodowi.

  21-22 Czerwiec - pierwszy dzień lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Bogowie

  Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

  Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

  Astronomia była największą pasją Kopernika, a badania i prace naukowe nad nią prowadził przez całe życie. Rękopis Obrotów skończony był około 1530 roku, lecz przez dłuższy czas nie zdecydował się na jego opublikowanie. Po raz pierwszy wydrukowano streszczenie De Revolutionibus, sporządzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja w powojennej POLSCE

  Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami. Przyjazd ludności nazywa się imigracją, a przyjeżdżających - imigrantami. Ze względu na przyczyny wyróżnia się migracje ekonomiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

  1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

  Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /24 842

  praca w formacie txt

Do góry