Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

  Nie twierdzę, że nie popełniłem zarzucanych mi zbrodni. Sądzę jednak, że widzicie je w złym świetle. Co do pozbawienia mych rodaków wolności, to zwykła bajka. Zauważyłem że mój naród jest w rozsypce i postanowiłem go odrodzić i przywrócić dawną świetność. Dlatego rozpocząłem tę krucjatę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

  Jest 28 maja 2000 roku. Morskie fale wokół fiordu Rombakken w pobliżu Narwiku pruje norweska jednostka "Styrbjorn". Na jej pokładzie znajduje się część delegacji polskiej przybyłej przed kilkoma godzinami z Warszawy. Dzisiaj obchodzona jest tu 60 rocznica bitwy, którą w maju 1940r. stoczyły z Niemcami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /37 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - ARMIA MONGOLSKA

  Liczne zwycięstwa Mongołowie mogli osiągać dzięki silnej, dobrze zorganizowanej armii. Wojsko uzupełniane było na zasadzie powszechnego obowiązku służby wojskowej. Na wypadek wojny na wezwanie chana lub jego namiestników obowiązani byli stawić się wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - ROZKŁAD IMPERIUM MONGOLSKIEGO

  Kubilaj był ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w całym świecie mongolskim. Po jego śmierci w 1294r. władza wielkich chanów została ograniczona do właściwej Mongolii i Chin. Wzajemne poczucie obcości wzmagały różnice wyznaniowe pomiędzy poszczególnymi ułusami: na zachodzie władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - EKSPANSJA MONGOLSKA NA AZJĘ ZACHODNIĄ

  Wkrótce po śmierci Ugadeja Mongołowie rozpoczęli, po opanowaniu Iranu, ekspansję na muzułmański Bliski Wschód. W 1243r. wódz mongolski Baczu - nojon zadał druzgocącą klęskę sułtanowi ikonijskiemu Gijas - ad Dinowi Kejchuserowi II pod Sebastią. Opanował tereny po rzekę Halys i zmusił do uznania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - PODBOJE NASTĘPCÓW CZYNGIS - CHANA

  Czyngis- chan zmarł w 1227r., ale jego śmierć nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. swoje państwo podzielil między swoich synów. Ugedej dostał Mongolię Zachodnią, Tuluj - Mongolię wschodnią, Czagataj - Turkiestan. Czwartą część obejmującą Chorezm i Step Kipczacki otrzymał wnuk Temudżyna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - PAŃSTWO CZYNGIS - CHANA

  Przyszły władca Mongolii - Temudżyn - pochodził z bocznej linii rodu Kajdu. Jego ojciec, Jes-gej, władał dużymi obszarami nad rzeką Onon. Gdy został zamordowany w walkach chanów plemiennych, Temudżyn musiał ukrywać się w stepie. Pomocy udzielił mu Togrul, chan Kereitów. Gdy Temudżyn dorósł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POTĘGI MONGOŁÓW

  W XII w. plemiona mongolskie koczujące na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo - wschodniej Syberii, pod wpływem kontaktów z cywilizowanymi ludami z południa i zachodu, weszły w okres głębokich przemian społecznych. Ich rodowy ustrój uległ ostatecznemu rozkładowi, następowało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - ŻYCIE MONGOŁÓW

  Warunki życia na stepie były bardzo trudne. Surowy klimat i nieurodzajność terenów Azji Środkowej wymagały od Mongołów silnych i zdrowych organizmów, by w ogóle znieść prymitywne warunki życia i nie ulec chorobom powodującym ogromną śmiertelność. Przestrzenie położone dalej od wody były niemal...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie - MONGOŁOWIE PRZED CZYNGIS - CHANEM

  W Starożytności i Średniowieczu na terenach Azji Środkowo - Wschodniej toczyła się rywalizacja pomiędzy koczowniczymi ludami tureckimi i mongolskimi o pastwiska i hege - monię . Jednocześnie były to czasy nieustannych najazdów plemion koczowniczych na tereny zamieszkane przez cywilizowaną ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt

Do góry