Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Początki nowożytnego świata

  1. Epoka wielkich odkryć

  Rok 1492, w którym genueńczyk Krzysztof Kolumb dotarł do wybrzeży wysp Ameryki Środkowej przekonany, że odkrył drogę do Indii, stanowi w wielu podręcznikach historii datę graniczną między średniowieczem a epoką nowożytną. Europejczycy dopiero w kilka lat później, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki miasta Rzym

  1. Italia i jej mieszkańcy.

  - od III w p.n.e. Rzym zaczął odrabiać opóźnienie w stosunku do Grecji

  - Italia miała zróżnicowaną ludność; większość mieszkańców to Italicy należący do ludów indoeuropejskich, przybyli w kilku falach zza Alp w II tysiącleciu przed naszą erą, wewnątrz tej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI IGRZYSK OLIMPIJSKICH

  Wśród wielu igrzysk starożytnych Grecji największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii , rozgrywane co 4 lata , od których przyjęto rachubę czasu według olimpiad . Początki igrzysk olimpijskich nie są znane i są owiane legendą ; pierwszy opis igrzysk znajduje się w Iliadzie Homera , ale i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI DUALIZMU W ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM EUROPY W XV WIEKU

  Ogólna sytuacja międzynarodowa XIV i XV wiek. II połowa XIV i I połowa XV wieku to w Europie okres tzw: wojny stuletniej czyli zmagania się Anglii z Francją. Wojna ta zaczęła się w latach 40 XIV wieku, a zakończyła się 50 następnego stulecia. W wyniku tej wojny nastąpiła konsolidacja królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /10 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki chrześcijaństwa w Polsce

  Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi kupcami. Wpłynęli oni na pochówek ludzi. Nie spalano już zwłok przed pochówkiem. Pojawiały się również budynki, które służyły kultowi.

  Po dramatycznym spięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Cesarstwa Rzymskiego - Tajemnica sukcesu cesarstwa

  - stabilność władzy nad prowincjami

  - niewielki stopień uciążliwości rzymskiego panowania

  - niezmiernie zręczna i dalekowzroczna polityka wobec elit prowincjonalnych

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Cesarstwa Rzymskiego - Romanizacja prowincji

  Na terenach prowincji brak było jakichkolwiek buntów. Spokojnie następował proces romanizacji. Polegał na przejmowaniu kultury rzymskiej: technik produkcyjnych typu budownictwa, sposobu ubierania się i spędzania wolnego czasu, przejmowano także język łaciński. Widocznym zjawiskiem była też urbanizacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Cesarstwa Rzymskiego - Nowy porządek

  Z instytucji republikańskich Oktawian usunął zgromadzenia a zachował senat. Jego znaczenie było jednak ograniczone, decyzje były często podejmowane przez władcę i narzucane senatorom. Senatorzy zawiązywali spiski mające na celu zgładzenie władcy. Te które się powiodły prowadziły do zmiany władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Cesarstwa Rzymskiego - Pryncypat

  Oktawian odrzucił tytuł króla i dyktatora ponieważ wiedział że to się źle kojarzy. Przyjął przydomek Ceasar (od imienia jego ojca przez adopcję). Nazywał też siebie imperator, dosłownie znaczy to zwycięskiego wodza któremu przyznano triumf. Szczególne znaczenie dla niego miał tytuł Augustus tzn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Cesarstwa Rzymskiego - "Komedia republiki"

  Oktawian wiedział jak bardzo senatorowie i nie tylko oni przywiązani są do republiki. Więc przebudował ustrój tak aby zapewnić sobie władzę i jednocześnie zachować pozory republiki. Jego wrogowie nazwali to "komedią republiki", ale jednocześnie była to bardzo udana forma rządów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt

Do góry