Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się 30.IV. 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /7 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447 - 1572

  W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Polska znajdowała się w korzystnej sytuacji międzynarodowej. Czesi i Węgrzy uwikłani byli w spory dynastyczne. Zakon Krzyżacki nie zagrażał Polsce po pokoju brzeskim w 1435r.

  W 1448r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /16 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej - priorytety, działania, sukcesy i porażki

  W czasie dwudziestolecia międzywojennego polityka zagraniczna Polski miała wyznaczony jeden główny cel: nie dopuścić do ponownego zajęcia kraju przez Niemcy lub Rosję. Mimo, że nie udało się tego celu osiągnąć to jednak wysiłki polskiej dyplomacji powinny być docenione. Postaram się uzasadnić moje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /6 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą naturą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /12 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka władców polskich po zjednoczeniu

  Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"

  ( od rozdziału "Próby zjednoczenia").

  Próby zjednoczenia

  I

  1. 1278r. - śmierć Bolesława Rogatki ( księcia śląskiego).

  2. 1279r. - śmierć Bolesława Wstydliwego ( księcia małopolskiego) oraz Bolesława Pobożnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /12 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

  Z okresu wojen napoleońskich Wielka Brytania wyszła jako zwycięskie mocarstwo, które najdłużej i najwytrwalej mobili-zowało siły koalicji europejskich do walki z Bonapartem. Zwycięskie zakończenie wysiłków dyplomatycznych, wojskowych i materialnych pod-niosło bardzo wysoko pozycję Anglii na arenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /28 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW

  Mieszko I :

  - Mieszko I stał na czele państwa dobrze

  zorganizowanego, z silna drużyną i licznymi grodami

  - organizacja scentralizowanego państwa

  - 966 r. - chrzest polski, który zapoczątkował

  nawiązanie stosunków z papiestwem i budowę własnej

  organizacji kościelnej

  - dalszy rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /19 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego

  Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie pomysł konstytucji był osobistym pomysłem cara Aleksandra I , który wychowany w duchu ... i oświecenia chciał poprzez eksperyment z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

  Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płatne, zaś urzędnicy musieli się wykazywać fachowym wykształceniem administracyjnym. W ten sposób powstał na terenie Księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzymu - prowincje

  W toku podboju Italii opracował Rzym zasady organizacyjne podbitych obszarów. Nie przypominały one w niczym metod stosowanych przez jakiekolwiek państwo starożytne. W związku z rozdrobnieniem plemiennym Rzym miał w Italii ułatwione zadanie.

  Terytoria zamorskie był zorganizowane na wzór hellenistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /10 985

  praca w formacie txt

Do góry