Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - KONSTYTUCJA PRL

  26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku - wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - LOSY INNYCH PARTII

  Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL - Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi - odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - POWSTANIE PZPR

  Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - MAŁA KONSTYTUCJA

  W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja - ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ - Radę Państwa, której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /38 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

  Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

  a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE TYMCZASOWEGO RZĄDU JEDNOŚCI NARODOWEJ

  Na konferencji jałtańskiej postanowiono powołać rząd polski w takim składzie, aby mógł być on uznany przez mocarstwa zachodnie, ponieważ istnienie dwóch rządów - jednego popieranego przez ZSRR i drugiego przez USA i Anglię prowadziło do konfliktów i uniemożliwiało wzięcie udziału Polaków w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - ZMIERZCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO, STYCZEŃ - SIERPIEŃ 1945

  19 stycznia 1945 roku rozkazem gen. Leopolda Okulickiego rozwiązana została Armia Krajowa. Okręg Białostocki odmówił wykonania rozkazu. Utworzona została dla dalszej walki organizacja "NIE" kierowana przez Emila Fieldorfa, a następnie płk Jana Rzepeckiego. Próby nawiązania kontaktu z władzami Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE RZĄDU TYMCZASOWEGO RP

  31 grudnia 1944 roku na posiedzeniu KRN uchwalono powołanie Rządu Tymczasowego RP. Premierem został dotychczasowy przewodniczący PKWN, Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierem Władysław Gomułka (PPR) i Stanisław Janusz (SL)y zostycznia 1945 Rząd Tymczasowch mstał uznany przez ZSRR, a następnie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W OKRESIE PKWN

  Prasa podziemna określała reformy PKWN jako pośpieszne i nie przemyślane. 26 grudnia po długich dyskusjach komendantem AK został gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek". Kierował on pracą wojskową na terenach okupowanych jak i pracą polityczną ma terenach wyzwolonych. Do końca 1944 pod różnymi zarzutami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry