Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym

  1. Zabór rosyjski

  W 1893 powstała Liga Narodowa, późniejsze Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, czyli partia dążąca do eliminacji wszystkich obcych narodowości w Polsce. Była to odpowiedź na ideologie propagowane w Niemczech i Rosji, czyli propagowanie państwa narodowego. Deklaracja czystości narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE - Informacje Ogólne

  17 września 1939r. Rząd polski przekracza granicę i udaje się na emigrację. Zostaje jednak internowany przez rząd Rumuński współpracujący z Niemcami.Państwo polskie przestało istnieć. Tymczasem w kraju PPS czyli Polska Partia Socjalistyczna, działająca w podziemiu jako Wolność, Rowność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /11 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI CZYN LEGIONOWY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

  Polskie formacje zbrojne, zwane Legionami Polskimi utworzone zostały z inicjatywy prezesa Koła Polskiego, prezydenta Krakowa, doktora Juliusza Leo, za zgodą rządu i czynników wojskowych w Wiedniu. Uchwałę o utworzeniu dwóch Legionów - Zachodniego i Wschodniego podjęto 16 sierpnia 1914 na zwołanym w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Złotego Wieku na tle europejskim

  Pozycja polityczna Polski XVI w.

  Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

  Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.

  W 1466r.-pokój w Toruniu (kapitulacja Zakonu Krzyżackiego i zakończenie wojny trzynastoletniej).Z odzyskanych przez Polskę ziem powstały Prusy Królewskie.Zakon Krzyżacki stał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska za pierwszych Piastów

  W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument "Geograf Bawarski". Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głównie słowiańskich. W drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /37 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

  Polska za Bolesława Chrobrego

  Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prusów, patronował misji chrystianizacyjnej, którą podjął się w 997r. biskup Wojciech. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., w którym brał udział cesarz Otton III ogłoszono fundację arcybiskupstwa oraz trzech...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /6 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA ZA CZASÓW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

  Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka sytuacja przetrwała zaledwie do 1106 r., kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - PLAN SZEŚCIOLETNI

  Plan miał zostać zrealizowany w latach 1950 - 1955. zakładał przekształcenie całej gospodarki polskiej z małych nakładów pracy i środków (z ekstensywnej na intensywną). Był to przede wszystkim plan uprzemysłowienia Polski. Zakładano zwiększenie produkcji o 90%. Założenia planu zostały zmienione w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

  Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 - 1949 miał "podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego", środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:

  a) wyrównanie szkód wojennych,

  b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju,

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. W lecie 1945 powrócił do kraju uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez hitlerowców, prymas Polski kardynał August Hlond. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo, że wyraźnie sprzyjające polskiej racji stanu źle zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 394

  praca w formacie txt

Do góry