Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Plemiona polskie

  Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie. Granice między nimi wyznaczały zabagnione doliny rzek lub rozległe puszcze.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

  Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów.

  Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , które zostało pokonane przez p.Wielkomorawskie , które to z kolei uległo Węgrom i dziedzictwo po p...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /7 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Państwa Izrael

  Geneza państwa sięga końca XIX w n.e. czyli rozwój syjonizmu i ruchu emigracyjnego żydów z Europy do Palestyny. 2 XI 1917 rząd brytyjski ogłosił tzw. deklaracje Balfoura - obietnice utworzenia w Palestynie, żydowskiej siedziby narodowej. 1920 mandat Wielkiej Brytanii nad Palestyną, zatwierdzony w 1922 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa anoglonormandzkiego

  Początkowo Brytania była jedną z prowincji rzymskich . Po upadku cesarstwa rzymskiego , na tereny te najeżdżały plemiona barbarzyńskie . Należeli do nich między innymi : Anglowie , Sasi i Jutowie . Tworzą oni państwa o charakterze patrymonialnym , których liczba wynosiła siedem i utworzyły one tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja

  Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo - wschodnią część kontynentu. Słowianie dzielą się na wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /4 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe - Znaczenie powstania

  Powstanie Listopadowe trwające ponad 10 miesięcy było jednym z większych zrywów narodowościowych w historii Polski. Wymierzone ono było przeciw największej potędze militarnej Europy - Rosji. Polacy mimo braku potrzebnych środków, zdecydowanie mniejszej armii i słabszej gospodarce wielokrotnie toczyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe - Następstwa powstania

  Następstwem klęski Powstania Listopadowego było przede wszystkim zaostrzenie polityki zaborców rosyjskich wobec Polaków. Car odebrał konstytucję z 1815 roku, zlikwidowano sejm Królestwa, wojsko polskie i odrębną koronację w Warszawie, a przez to unię personalną. Pozostawiono barierę celną, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe - Zakończenie walk

  W momencie upadku stolicy siły polskie na całym obszarze państwa były dość znaczne - wynosiły 60 tysięcy ludzi. Zabrakło już jednak woli walki. Generalicja nie chciała kontynuować wojny. W Modlinie wybrany został ostatni dyktator Powstania Listopadowego generał Maciej Rybiński. Jego jedynym celem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

  W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe - "Olszynka Grochowska" - W. Kossak

  W celu stłumienia powstania car skierował 115-tysięczną armię pod dowództwem Iwana Dybicza, która 5 lutego przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Do pierwszego starcia doszło pod Stoczkiem - korpus kawalerii generała Józefa Dwernickiego odniósł zwycięstwo nad częścią wojsk rosyjskich. Następnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt

Do góry