Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Zakończenie walk

  24 lutego w Galicji władze austriackie zarządziły tzw. stan oblężenia i rozpoczęły likwidowanie wszelkich akcji na rzecz powstania, wcześniej podobny los spotkał Wielkie Księstwo Poznańskie ze strony Prus. Romuald Traugutt czynił heroiczne wysiłki dla ratowania powstania, ale zazwyczaj działał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Dyktatura Romualda Traugutta

  We wrześniu 1863 roku car odwołał z zajmowanych w Królestwie stanowisk margrabiego Wielopolskiego oraz wielkiego księcia Konstantego. Powołał nowych gubernatorów: na Litwie - Michała Murawiewa (nazwanego Wieszatielem), w Królestwie Polskim - generała Teodora Berga. Nowo mianowani realizowali zadanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - "Bitwa pod Ignacewem" - J. Kossak

  Tragiczny koniec obydwu dyktatur dowiódł, że władza nie może być związana z żadnym, nawet dużym, oddziałem wojskowym, ponieważ jego losy nie są nigdy pewne. Miejsce dla niej było jedynie w podziemnej Warszawie. Zaistniała sytuacja skłaniała do powrotu formy władzy kolegialnej Rządu Narodowego. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Przebieg działań zbrojnych

  25 stycznia 1863 roku na stanowisko dyktatora powstania mianowano Ludwika Mierosławskiego, jednak z powodu jego nieobecności w kraju funkcję tą pełnił Stefan Bobrowski. Rząd Narodowy nie widział możliwości opanowania Warszawy w pierwszych dniach walki, dlatego też postanowiono, że siły powstańcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Godło z okresu Powstania Styczniowego

  Hrabia Aleksander Wielopolski widział zagrożenie dla prowadzonej przez siebie polityki współpracy z caratem ze strony radykalnej młodzieży. Z jego inicjatywy władze rosyjskie zarządziły pobór do wojska (tzw. branka), aby uniemożliwić wybuch powstania. Na tajnych listach rekrutów (przygotowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

  W okresie przedpowstaniowym, pod wpływem wydarzeń w Europie, uformowały się dwa obozy polityczne: Czerwonych i Białych. Czerwoni byli zwolennikami pełnej niepodległości Polski, mieli szeroką rzeszę zwolenników wśród różnych grup społecznych, ale przede wszystkim należeli do nich ludzie młodzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Wiosna posewastopolska

  Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej terenach nastąpiła tak zwana wiosna "posewastopolska". Car zezwolił na przeprowadzenie reform sądownictwa i ekonomicznych. Do Królestwa Polskiego wracali zesłańcy z Syberii, uwięzieni tam ze względów politycznych. Młodzi ludzie zaczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

  Po klęsce powstania listopadowego samopoczucie społeczeństwa znacznie się pogorszyło. Polacy nie porzucili jednak idei narodowowyzwoleńczych. Powstanie Krakowskie, ich aktywy udział w Wiośnie Ludów, wszystko to, pomimo iż nieskuteczne, umacniało wiarę, nadzieję, że wolna Polska powróci na mapy Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /44 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

  1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów

  2. Motywacje i cele niepodległości

  3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami

  4. Rezultat

  "Każda rewolucja winna się skończyć konstytucją"

  1. Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /6 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

  W maju 1787 roku w Filadelfii 55 posłów wybranych przez stany do swej reprezentacji na Federalnej Konwencji Konstytucyjnej rozpoczęło prace nad stworzeniem podstaw prawnych dla państwa. Wśród jej twórców byli James Madison, Benjamin Franklin, George Washington, a także nieobecni przy podpisywaniu Tomasz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt

Do góry