Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Prusy w I połowie XVIII wieku

  W 1688 roku zakończył swój żywot Fryderyk Wilhelm. Nie bez przyczyny zwano go wielkim elektorem. To właśnie on stał się twórcą państwa, dla którego przyjęto nazwę Prusy. W okresie swoich rządów przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie (tzw. Hinterpommem) oraz sekularyzowane biskupstwa w Halderzstadzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zjednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

  Od połowy XIII w. a więc od okresu w którym rozbicie dzielnicowe doszło do szczytu, zaczęły narastać tendencje ku odbudowie jednolitego państwa. Wywodziły się one zarówno z przesłanek gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Rozwój stosunków gospodarczych doprowadził do wzmożenia kontaktów między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby reform w Rzeczypospolitej do 1788 roku

  Końcowe lata panowania Augusta III Sasa gwałtownie pogłębiły rozkład Rzeczypospolitej. Wewnatrz państwa coraz częściej dostrzegano konieczność przeprowadzania reform ustrojowych. Wobec bezwolnego króla rządy sprawowali karierowicze z wszechwładnym ministrem saskim Henrykiem Bruhlem i jego zięciem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne w Europie

  Integracja w Europie Zachodniej zapoczątkowana została w roku 1951.Jest to data utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Cel był jasny: integracja tych części przemysłu państw członkowskich. 6 lat później w Rzymie podpisane zostały traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /17 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943 / 1944 do 1945

  Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracowali jawnie z okupantami i służyli pomocą sowieckiej policji. Współpraca ta trwała nadal także i wówczas gdy okazało się, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /19 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

  Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i siły z dążeniami Habsburgów, Francji, Moskwy i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /30 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy międzynarodowe Azji Południowo - Wschodniej

  Traktat sajgoński z1862 roku, który dał Francji pierwsze nabytki terytorialne w Wietnamie, dopiero zaczynał prawdziwą ekspansję tego mocarstwa. Umacniając panowanie na południu kraju, Francja skierowała swą uwagę na część środkową oraz północną.

  W owym czasie niezwykle pomocne okazały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /5 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania styczniowego

  Wśród uczącej się młodzieży wyraźny był pęd do nauki i pracy społecznej. Część jej czołowych działaczy z Edwardem Jurgensem na czele, reprezentowała pogląd, że rewolucję i walkę należy odłożyć do czasu, gdy załatwiona będzie sprawa włościańska, oświecony chłop zaś stanie się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza (Xl / Xlll w.)

  FAKT - wydarzenie + myśl , która się za nim kryje.

  (siła urzeczywistnienia )

  W średniowieczu uważano , że istnieje jeden lud chrześcijański, którego naczelnym zadaniem jest troska o zbawienie duszy. Wszystkie niepokoje moralne , etyczne , kulturowe , materialne odczytywane w kateg. teologiach ( jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem niemiecki

  Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Nie-miec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odpadły Czechy, Austria, Alzacja i Lotaryngia, Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazu-ry) tworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 390

  praca w formacie txt

Do góry