Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Puszcza Białowieska

  Jeśli komuś me uda się zobaczyć żubra na wolności, może mu się dokładnie przyjrzeć w Rezerwacie Pokazowym Zwie­rząt Puszczańskich niedaleko Białowieży.

  To ostatni pierwotny las nizinny na naszym kontynencie -naturalny charakter zachował m.in. dzięki temu, ze stano­wi! teren łowiecki polskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pieskowej Skale

  Jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Pol­sce. Pierwotna warownia go­tycka stanęła w tym miejscu praw­dopodobnie za panowania Kazi­mierza Wielkiego. W 1377 roku Lu­dwik Węgierski oddal ją rycerzowi Piotrowi Szafrańcowi Była to re­kompensata za zranienie i zniewa­żenie go przez żołnierza z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzyń Podlaski

  Niegdyś jedna z najpiękniejszych póżnobarokowych rezy­dencji w Polsce, z powodu tragicznych zniszczeń wojen­nych jest dziś mnie) znana, niz zasługiwałaby na to ze względu na swoją klasę artystyczną. Niestety, w 1944 roku zosta­ła podpalona przez wycofujących się Niemców. Z wykwintnych wnętrz nic nie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz w Poznaniu

  Ratusz swój obecny kształt zawdzięcza Janowi Bapty­ście Quadro z Lugano, któ­ry w latach 1550-1560 na zlecenie miasta przeprowadzi! przebudowę gmachu zniszczonego przez pożar w 1536 roku. Na główne], bogato polichromowane] fasadzie z trzy­kondygnacyjną loggią przedsta­wiono wizerunki władców, sceny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac w Rogalinie

  Geometryczny park francuski na tylach pałacu, jeden z najlepie) zachowanych w Polsce, płynnie przechodzi w angiel­ski park krajobrazowy obejmujący nadwarciańskie łąki z największym w Europie skupiskiem starych dębów.

  Wzniesiony w latach 1768--1776 dla twórcy potęgi rodu Raczyńskich, Kazi­mierza, łączy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełom Dunajca

  Przepływająca przez Pieniny rzeka tworzy w okolicach Sromowców i Szczawnicy niezwykle malowniczą, wąską do­linę o stromych, w większości za­lesionych zboczach, z których wy­rastają strzeliste wapienne turnie. Już w latach 30. XIX wieku organi­zowano spływy przełomem Dunaj­ca. „Widoki są tak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przylądek Rozewie

  Wznanym pod nazwą Ro-senhoupt (wg innych źró­deł: Rosehaupt) punkcie już w zamierzchłych czasach za­palano ogień mający ułatwić ryba­kom onentację w trakcie połowów na Bałtyku. Pod koniec XVII wieku stała tutaj latarnia, zaznaczona na szwedzkich mapach z tego okresu. Niestety, po rozbiorach Polski na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Ogrodzieńcu

  Najbardziej imponującym fragmentem zamkowych ruin jest Baszta Kredencerska. z której roztacza się wspaniały wi­dok na okolicę.

  Większość warowni na wapiennych wzgórzach ciągną­cych się od Krakowa do Częstochowy powstała za pa­nowania Kazimierza Wielkiego, by strzec południowej granicy. Ogrodzieniec...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

  Od połowy XVII wieku Opi­nogóra była siedzibą ro­du Krasińskich. Rozkwit zawdzięczała ambitnemu genera­łowi napoleońskiemu, a potem lo­jalnemu słudze Rosji - Wincente­mu. On to rozpoczął w 1828 roku budowę neogotyckiego zameczku, który następnie ofiarował swemu jedynemu synowi, poecie Zygmun­towi, w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Nieborowie

  Z harmonijną sylwetką pałacu świetnie komponuje się regularny park, uwa­żany obok Wilanowa za najlepiej zachowane barokowe założenie ogrodowe w Polsce.

  Jedna z nielicznych rezydencji magnackich w Polsce z za­chowanymi w niemal nienaruszonym stanie wnętrzami i bogatym wyposażeniem Powstała w latach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt

Do góry