Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wrocław- gotycki ratusz

  Oszybkiej rozbudowie Wrocławia w XIII wieku zadecydo­wała lokacja miasta w 1261 roku na prawie magdebur­skim, co uniezależniało je od władzy książęcej. Wzniesio­ny wówczas na środku rynku ratusz, siedziba władz miejskich, był parterowy. Odbywały się w nim doroczne zgromadzenia miesz­czan, a na co...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Wolin

  Klif na wyspie Wolin należy do najwyższych i najciekawszych odcinków polskiego wybrzeża Bałtyku. Jego wysokość sięga prawie 100 m (góra Gosan - 95 m n.p.m), a u podnóża zalegają, przetransportowane przez lądolód, fragmenty skal pochodzące z dna niecki Bałtyku oraz ze Skandynawii.

  Malo kto wie, że pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalew Soliński

  Jezioro Solińskie, popularnie zwane też Zalewem Solińskim, powstało w 1968 roku po wybudowaniu w Solinie-Zabro-dziu zapory, która spiętrza wody Sanu i Solinki. Ma ona 664 metry długości i 81,8 metra wysokości i jest najwyższa w Polsce. Długość linii brzegowej zbiornika przekracza 150 kilometrów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruiny kościoła w Trzęsaczu

  Pierwszy kościół, drewniany, postawiono w tym miejscu w XII w., drugi, murowany - ok. 1270 r. Ocalała do dziś ścia­na to pozostałość ze świątyni z XV w.

  Na wysokim, urwistym brzegu, podmywanym wciąż przez wzburzone fale, stoi kawałek ściany z czerwonej cegły To wszystko, co pozostało z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary Sącz - kościół i klasztor Klarysek

  W 1999 r. papież Jan Pawet II dokonał w Starym Sączu uroczystej kanoniza­cji księżnej Kingi, fundatorki tutejszego klasztoru. To najcenniejszy zabytek urokliwego miasteczka, które do dziś zachowało średniowieczny układ. Fundatorką była św. Kinga (1234-1292), wdowa po Bolesławie Wstydliwym. Piękna...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

  Wznosi się na wyniosłym, skalistym brzegu Wisły, 10 kilo­metrów na zachód od centrum Krakowa. Zostało praw­dopodobnie ufundowane przez Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku, choć niektórzy historycy przypisują ten akt Bolesła­wowi Śmiałemu, przesuwając datę powstania na lata 1076-1079. Być może temu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotrków Trybunalski

  W tym niewielkim mia­steczku na granicy Wiel­kopolski i Kujaw wzno­szą się obok siebie dwie budowle romańskie: rotunda sw. Prokopa i kościół Norbertanek pod wezwa­niem Świętej Trójcy. Ten ostatni przebudowano w XVIII wieku w stylu barokowym, co spowodo­wało zatarcie wielu pierwotnych, średniowiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej

  Prowadzące do bazyliki schody wybudowano w latach 1864-1867. 33 stopnie w środkowej części symbolizują lata ży­cia Chrystusa, kolejne 15 oznacza domniemany wiek Maryi w chwili Jego urodzenia. Imponująca fasada frontowa świątyni jest bogato dekorowana.

  Historia Wambierzyc związana jest ściśle z kultem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwajcaria Kaszubska

  Urokliwy krajobraz Szwaj­carii Kaszubskiej tworzą ukryte w lasach, połączone ze sobą oczka wodne i jeziora. Jed­no z nich, Lubygość, swe niezwy­kle pomarańczowe zabarwienie za­wdzięcza żyjącym w nim glonom. Na szczycie Wieżycy, najwyższego wzniesienia Pojezierza Kaszubskie­go (329 m n.p.m.), znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  warszawa - Łazienki

  Pierwotnie w miejscu dzisiej­szego parku krajobrazowo--geometry cznego, zaliczane­go do najpiękniejszych w Europie, rozciąga! się królewski zwierzyniec. Nazwa pochodzi od luksusowego pawilonu kąpielowego wzniesione­go na tym terenie w drugiej polowie XVII wieku przez ówczesnego wła­ściciela, filozofa i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry