Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Legnickie pola

  Wieś gminna na Równinie Legnickiej, 10 km na pd. wsch. od Legnicy, przy auto­stradzie A-4.

  W 9 IV 1241 miała tu miejsce bitwa wojsk śląskich pod wodzą księcia Henryka II Pobożnego z Mongołami, którzy zwyciężyli, ale mocno osłabieni wycofali się na wsch. Na miejscu śmierci księcia jego matka (św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzegom

  Miasto u podnóża Wzgórz Strzegomskich, 18 km na pn. zach. od Świdnicy. 16,8 tys. mieszkańców. Na wzgórzu tysiąc lat p.n.e. istniał gród. Niektórzy odnoszą do tej miejscowości nazwę Stragona z mapy Ptolemeusza (ok. 100-180 n.e.). Pierwsza wzmianka z 1155. Prawa miejskie w 1242. W XVI-XVII w. Strzegom...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubiąż

  Wieś w Dolinie Odry, 21 km na pn. wsch. od Legnicy. Osadnictwo od neolitu. Pierwsza wz­mianka z 1175. Prawa miejskie 1249-1849. W 1150 osadzono tu Benedyktynów, których już ok. 1163 książę wrocławski Bolesław I Wysoki zastąpił Cystersami. Po wojnie trzydziestoletniej ekonomiczny i kul­turalny rozkwit...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świdnica

  Miasto powiatowe, na Równinie Świdni­ckiej, nad Bystrzycą. 60,5 tys. mieszkańców. Osadnictwo od epoki brązu, pierwsza wzmianka z 1245, przed 1249 lokacja miejska. W 1290-1392 stolica ważnego księstwa piastowskiego. Przez kilka wieków konkurent gospodarczy Wrocławia. Po zajęciu przez Prusy przekształcona w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubomierz

  Miasto na Pogórzu Izerskim, 20 km na pn. zach. od Jeleniej Góry, 2 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 278, prawa miejskie w 1291. Do 1810 własność kla­sztorna. Pochodzili stąd krakowscy wydaw­cy i drukarze: H. Wietor (1480-1546), M. Szarfenberger (zm. 1545) i Siebeneyche-rowie. W charakterystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżowa

  Wieś na pograniczu Równiny Świdnickiej i Gór Sowich, 10 km na pd. wsch. od Świd­nicy, nieco poniżej drogi do Dzierżoniowa. Wieś pierwszy raz wymieniona w 1250. W centrum nieduży gotycki kościół z XIV w.; odbudowany po pożarze w 1846. Wyróżnia się późnogotyckie, kamienne sakramentar-ium. Rozległy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzebnica

  Miasto powiatowe na Wzgórzach Trzeb­nickich. 12,2 tys. mieszkańców. Osadnictwo od V w. n.e., pierwsza wzmian­ka z 1138, prawa miejskie od 1250. Henryk I Brodaty z inicjatywy żony Jadwigi (póź­niejszej świętej) ufundował w 1202 klasztor Benedyktynek, w 1218 zastąpionych Cys-terkami. W 1703 Katarzyna...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzygórze

  Wieś u podnóża Masywu Śnieżnika, 25 km na pd. wsch. od Kłodzka. Pierwsza wzmianka z 1631, wieś powstała jednak chyba w 3 ćwierci XVI w. Od 1838 własność królewny Marianny Orańskiej z Kamieńca Ząbkowickiego, inicjującej turystyczne zagospodarowanie okolic. Tu przed I wojną światową...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książ

  Rozległy kompleks na pn. peryferiach Wał­brzycha, przy trasie do Świdnicy, położony na skalnym cyplu otoczonym z trzech stron głębokim przełomem Pełcznicy.

  Na pn. skarpie doliny Pełcznicy istniał gród związany z Państwem Wielkomorawskim. Książęta śląscy zbudowali tu niewielki za­mek, który już...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oleśnica

  Miasto powiatowe na Równinie Oleśni­ckiej. 37 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1189, ale osadni­ctwo przy szlaku bursztynowym znacznie starsze. Prawa miejskie w 1255. W 1312­1419 stolica samodzielnego księstwa piastowskiego, od 1495 Podiebradowiczów, potomków króla czeskiego Jerzego z Podie-bradów, od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt

Do góry