Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Ratusz we Wrocławiu

  W pd. części rynku. Część zachodnia z pocz. XIV w., południowa (bogato zdo­biona, wejście do Piwnicy Świdnickiej) z końca XV w., wschodnia z początku XVI w. Ozdobny, trójkątny szczyt w typie gotyku płomienistego; renesansowy zegar astronomiczny z ok. 1580. Obok zrekon­struowany w latach 70. wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet we Wrocławiu

  Barokowy gmach z 1728-42, wydłużony, na łamanym planie, trzykondygnacyjny, pierwotnie kolegium jezuickie. Częściowo zniszczony w 1945. Od zach. na pierwszym piętrze Aula Leopoldyńska, jedno z najcen­niejszych barokowych wnętrz Europy Środ­kowej, z freskami (J. K. Handke z Ołomuń­ca) i rzeźbami F.J...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dworzec Świebodzki

  Przy pl. Orląt Lwowskich. Neoklasy-cystyczny, zbudowany jako drugi w mieście w 1842 dla linii do Świebodzic. Obecny z 1873-75, projektu Kyllmanna i Heydena, dekoracje wrocławianina K. Lüdecke. Ostatni pociąg w 1992. Część jest sceną Teatru Polskiego, nadto klub i targowisko.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrów Piaskowy

  Wyspa na pn. wsch. od Rynku, koło Hali Targowej. Ok. 1149 Piotr Włostowic ufun­dował tu klasztor Augustianów, zastąpiony  barokową budowlą: skrzydła zach. i pd. w 1709-30, wsch. 1789-1802. Po sekulary­zacji w 1811 gmach przekazany na Bibliotekę Uniwersytecką. W podziemiach w 1945 niemiecki sztab twierdzy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrów Tumski

  Na odrzańskiej wyspie osadnictwo istniało już w V w. p.n.e. W jej zach. części na pocz. X w. powstał gród, założony przez Wrocisława lub czeskiego księcia Wra-tysława, stąd nazwa Wrocław. W poł. X w. po wsch. stronie wzniesiono pierwszy ko­ściół chrześcijański, na miejscu którego w 1000...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu

  Przy pl. Powstańców Warszawy 5 w bu­dynku dawnej rejencji śląskiej z 1883-86, projektu K. F. Endella w stylu neorenesansu niderlandzkiego. W 1947 powołane jako Muzeum Państwowe, od 1950 Muzeum Śląskie, od 1970 obecny status. Bogate zbiory malarstwa, rzeźby, rękodzieła, nu­mizmatów i fotografii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wambierzyce

  Wieś w Górach Stołowych, 22 km na pn. zach. od Kłodzka. Węzeł szlaków turysty­cznych. Pierwsza wzmianka z 1330, ale lokacja chyba w 1253. Początki miejsca pielgrzym­kowego znane tylko z legend. Od końca XVII w. do dziś duży napływ pielgrzymów. W 1820 urodził się tu Ignatz Reihmann (zm. w 1895)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

  Przy ul. Sienkiewicza 23 (wejście od ul. Kanoniej), założony w 1811-12 na terenie dawnych fortyfikacji miejskich, odtworzony w 1949-61. Na 5 ha ponad 7 tys. gatunków, w tym w cieplarniach. Ciekawy dział sys­tematyczny - przekrój świata roślin. Sta­rorzecze Odry wykorzystane dla hodowli roślin...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsławice

  Dawniej samodzielna wieś, obecnie w gra­nicach miasta Niemczy, u podnóża Wzgórz Dębowych (Przedgórze Sudeckie). Arboretum przy drodze do Strzelina, na opadającym ku dolinie Ślęzy zboczu Ostrej Góry (362 m), założył w 1881 posiadacz XIX-wiecznego pałacyku Fritz von Oheimb. Powiększane w 1928 przez jego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Etnograficzne

  przeniesione na ul. Traugutta 111 do dawnego pałacyku biskupiego z lat 1732­38 proj. K. Hacknera, przebudowany 1880­82 i odbudowany w 1964. Interesująca barokowa sala z poł. XVIII w. Zabytki kultury materialnej z XIX i 1 poł. XX w. (głównie śląskie, także z polskich kresów wschodnich przywiezione po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry