Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Bydgoszcz

  Miasto w pradolinie Wisły, nad Brdą w po­bliżu jej ujścia. Siedziba wojewody ku­jawsko-pomorskiego, ośrodek kulturalny, naukowy i gospodarczy ważny węzeł komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej, 387 tys. mieszkańców. Od XIII w. gród i siedziba kasztelana. Od 1327 własność Władysława Łokietka. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzyń Chełmiński

  Miasto na Ziemi Chełmińskiej w pow. grudziądzkim. 2 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1015 jako gród pruski, zdobyty i zniszczony przez Bolesława Chrobrego. Od 1231 w rękach Krzyżaków, którzy budują drewniany gród i lokują w 1234 miasto. W 1397 rycerze Ziemi Chełmińskiej pod przywództwem Mikołaja z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inowrocław

  Miasto powiatowe, stolica Kujaw Zach., uzdrowisko, znaczący ośrodek produkcji soli. Duży węzeł kolejowy. 80 tys. miesz­kańców. W dokumentach po raz pierwszy w 1185 pod nazwą Novo Wladislaw. Do poł. XIII w. Inowrocław należał do dzielnicy mazo­wieckiej. W końcu XIII w. powstało księstwo kujawskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chełmno

  Miasto powiatowe na krawędzi Wyso­czyzny Chełmińskiej, na prawym brzegu Wisły na 9 wzgórzach przy szosie nr 1 Łódź - Gdańsk. 22 tys. mieszkańców. Początki grodu sięgają X w. Po zniszcze­niach dokonanych przez Prusów, Krzyżacy przenieśli gród na obecne miejsce i otoczyli murami. W 1233 nadali miastu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelno

  Miasto w powiecie mogileńskim, na tzw. Białych Kujawach. 6 tys. mieszkańców. Według legendy przez Strzelno św. Wojciech zmierzał z misja do Prus. Nadanie osady Norbertankom potwierdza bulla papieża Celestyna II z 1193. W 1231 prawa miejskie. Urodził się tu Albert Abraham Michelson (1852-1931), fizyk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Pośny

  Ciąg malowniczych kaskad do kilkunastu metrów, powstałych w głębokim wąwozie Pośny na krawędzi między środkowym a dolnym poziomem piaskowców (500-600 m n.p.m.). W 1885 wytyczono tędy spe­cjalną ścieżkę. Utworzone pod koniec lat 60. XX w. ujęcie wody dla Radkowa ograni­czyło przepływ wody. Prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urwisko Batorowskie

  Jest to wysoka na 20-40 m krawędź pia­skowcowa w środkowym stopniu Gór Sto­łowych (700-705 m n.p.m.), wytworzona w ich pd.-wsch. części. Rozciąga się z pd. wsch. od malowniczego, głębokiego Grod-czego Dołu, rozcinanego przez Bobrówkę, ku pn. zach. do równie głębokiej dol. Mo­stowej Wody. Łączna dł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Kujawsko-Pomorskie

  Powierzchnia 17 970 km2, 2,1 mln. mieszkańców. Siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, a sejmiku województwa — Toruń. Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w równoleżnikowym pasie przejściowym między pa­górkami pojezierzy nadbałtyckich, a nizinami środkowoeuropejskiej Krainy Wielkich Dolin. Dzieli je...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

  Położony we wsch. części Gór Stołowych (Sudety Środkowe) przy granicy z Republiką Czeską. Pierwsze rezerwat przyrody usta­nowiono tu w 1938. Długoletnie starania doprowadziły do powołania parku krajobra­zowego w 1981 i parku narodowego w 1993 na powierzchni 6340 ha, z wy­łączeniem okolic Karłowa i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupin

  Wieś na Pałukach, 10 km na pd. od Żnina. Osada — rezerwat archeologiczny znaj­duje się na półwyspie, pierwotnie wyspie Jez. Biskupińskiego. Pozostałości grodu zostały odkryte przy­padkowo w 1933 przez miejscowego nauczyciela Walentego Szwajcera, gdy jeden z rolników kopał torf. W 1934 rozpoczęły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt

Do góry