Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Muzeum im. Jana Kasprowicza

  Muzeum im. Jana Kasprowicza powstało w 1931 jako Muzeum Regionalne Kujaw Zach. Po wojnie wznowiło działalność w 1959 pod obecną nazwą. Gromadzi zbiory dotyczące dziejów miasta i regionu oraz wybitnych ludzi Kujaw Zach. Naj­większy w kraju zbiór pamiątek, rękopisów i pierwodruków dzieł Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chełmża

  Miasto w powiecie toruńskim, na Pojezie­rzu Chełmińskim nad jeziorem Chełmżyń-skim, ok. 15 tys. mieszkańców Pierwsza wzmianka z roku 1222, gdzie występuje jako gród i osada. W 1251 otrzymała prawa miejskie i od tego roku aż do 1824 jest stolicą biskupstwa. Przez wieki Chełmża była ośrodkiem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłóbka

  Wieś w powiecie włocławskim nad rzeczką Lubieńką, przy drodze stanowiącej dojazd do Chodcza od trasy Toruń-Łódź.  W parku d. dwór rodziny Orpiszewskich. Na cmentarzu grób Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej (Maryni) zmarłej w 1886, młodzieńczej miłości Fryderyka Chopina. Kujawsko-Dobrzyński Park...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciechocinek

  Największe polskie uzdrowisko nizinne, usytuowane na Kujawach pośrodku Niziny Ciechocińskiej, położone na dwóch piasz­czystych terasach w pradolinie Wisły. 11 tys. mieszkańców.  W najstarszej zanotowanej wzmiance po­chodzącej z 1466 występuje pod nazwą Czechoczino. Dla odróżnienia od wsi Cie­chocin nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koronowo

  Miasto malowniczo położone w dolinie Brdy, 27 km od Bydgszczy, 11 tys. miesz­kańców.  W pobliżu Zalew Koronowski, utworzony na Brdzie w 1960. 11 km na pn. pole zwy­cięskiej bitwy z Krzyżakami w 1410. Miasto lokowane w 1 368 na prawie magdeburskim jako własność Cystersów. Pozostało w ich władaniu aż do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fojutowo

  Przysiółek na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego na zach. od szosy Tuchola-Czersk. W latach 1845-49 dla nawodnienia du­żych obszarów łąk w rejonie Czerska wybu­dowano Wielki Kanał Brdy. Wykonano m.in. akwedukto dł. 75 m, z żółtej cegły i kamienia, krzyżujący się z Czerską Strugą, płynącą 6 m...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszwica

  Miasto w powiecie inowrocławskim, na Kujawach, przy pn. krańcu Gopła. Znaczący ośrodek przemysłu rolno-spożywczego, zakłady tłuszczowe, zbożowe, cukrownia. 10 tys. mieszkańców. Legendarna stolica państwa Piasta. Naj­starsze wykopaliska sięgają neolitu. Głów­ny gród istniał na Ostrowie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golub-Dobrzyń

  Miasto powiatowe nad Drwęcą, na granicy ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej, 8 tys. mieszkańców. Golub był najpierw grodem przy prze­prawie przez Drwęcę. Dobra golubskie, należące do biskupstwa włocławskiego, drogą zamiany otrzymali Krzyżacy, którzy w 1331 nadali osadzie prawa miejskie i zbudowali...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubostroń

  Wieś na skraju doliny Noteci. Od XVIII w. do 1939 własność Skórzewskich. Wychował się tu i w latach 30. XIX w. często przebywał poeta Stefan Garczyński, autor „Wacława dziejów". Był przyjacielem Adama Mickie­wicza, który zapewne go tu odwiedził. Pałac wzniesiono 1795-1800 wg projektu Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudziądz

  Miasto powiatowe na prawym, wysokim brzegu Wisły, przed ujściem Osy. 102 tys. mieszkańców. Od X w. gród pełniący rolę strażnicy państwa polskiego. Od 1207 r. we włada­niu Konrada Mazowieckiego, który nadał w 1222 Grudziądz biskupowi misyjnemu Prus, Chrystianowi. W 1225 Chrystian zrzekł się nadań na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 698

  praca w formacie txt

Do góry