Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Włocławek

  Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką w Kotlinie Włocławskiej. Przez centrum miasta przebiega droga nr 1 oraz linia kolejowa Kutno - Toruń - Bydgoszcz. 123 tys. mieszkańców. W X w. u ujścia Zgłowiączki rozwinęła się osada nadrzeczna, a na przełomie X...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mury obronne Torunia

  Na system obronny Torunia składały się mury o przeciętnej grubości 1,2 m i wyso­kości 6 m, bramy i baszty oraz fosa. Obwarowania powstawały od XIII do XV w. Najstarszymi obiektami zachowanymi do dziś są Brama Żeglarska oraz Baszta Warto­wnicza,zbudowane w XIII w. Charakterysty­czna jest baszta Krzywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz Staromiejski w Toruniu

  Gotycki z elementami późnorenesanso-wymi, w centrum rynku staromiejskiego. Powstawał stopniowo od poł. XIII w. Dzisiejszą postać nadano mu na ogół w koń­ca XIV w. ale wieża pochodzi z XIII w., a drugie piętro i wieżyczki z 1602-04. Facjatki po 3 stronach dodano podczas odbudowy w 1 poł. XVIII w.; po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fort VII

  Po II rozbiorze Toruń stał się miastem przygranicznym. Zaborca przekształcił je w twierdzę. Umocnienia, nadwątlone przez wojska francuskie w 1806, zostały odnowio­ne po Kongresie Wiedeńskim. W 2 poł. XIX w. rozbudowano fortyfikacje. Powstała nowoczesna twierdza, jedna z największych w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katedra w Toruniu

  Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, dawna fara Starego Miasta, znajduje się na pd. od rynku. Po utworzeniu w 1992 diecezji toruńskiej został pod­niesiony do godności katedry. Jest to gotycka, trzynawowa bazylika. Jej budowę rozpoczęto w 1260 od wzniesienia pre­zbiterium i kontynuowano...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac Eskenów

  Zwany również „Czerwonym Spichle­rzem", to dawna kamienica gotycka z końca XIV w. przebudowana w XVI w. na re­nesansową rezydencję patrycjuszowskiej rodziny Eskenów. W XIX w. urządzono tu wojskowy magazyn prowiantowy. Zachował się front z charakterystycznymi profilowany­mi wnękami. Renesansowy portal z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół NMP w Toruniu

  Wybudowany w 2 poł. XIV w. nieopodal północnego narożnika rynku przez Fran­ciszkanów sprowadzonych do Torunia w 1239. Trójnawowy, halowy, z emporą nad krużgankiem w nawie północnej. Równa wysokość nawy i prezbiterium czyni sylwetę wysmukłą. Pierwotnie każdą nawę pokry­wał odrębny dach z gotyckim...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Etnograficzne w Toruniu

  Powstało w 1959 na pn. od Starego Miasta w otaczającym je pasie zieleni. Zajmuje d. arsenał pruski z 1824, pawilon z salą wystawową i kinowo-widowiskową oraz fort z końca XIX w. Pomiędzy budynkami amfiteatr. Muzeum posiada kilkadziesiąt tysięcy eksponatów kultury ludowej, znaczący zbiór archiwaliów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Jakuba w Toruniu

  Budowany jako kościół parafialny Nowego Miasta przy jego rynku w 1309-1424. Gotycki, trójnawowy, bazylikowy z wieżą o charakterystycznym podwójnym dachu. Rzadko spotykane w Polsce łuki przyporowe przenoszą ciężar sklepienia nawy głównej na skarpy naw bocznych. Ściany zew­nętrzne dekorowane są...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECJA k. Żnina

  Wieś na Pałukach, 10 km na pd. od Żnina, między jeziorami: Biskupińskim, Weneckim i Skrzynka. Ruiny zamku rycerskiego na niskim wznie­sieniu wśród łąk, na przesmyku między jeziorami. Zamek wybudowany z cegły przez Mikołaja z rodu Nałęczów w końcu XIV w., na planie kwadratu o boku 33 m, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry