Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Krasnobród

  Miasto na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem, 3 tys. mieszkańców. Prawa miejskie 1576-1870 i ponownie od 1974. W XVI w. ośrodek kalwinizmu. Własność m.in. Firlejów, Leszczyńskich, Zamyskich, Tarnowskich. Kult maryjny od 1640. W 1648 miasteczko zniszczyli Kozacy. Powracający mieszkańcy znaleźli w ruinach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janów Podlaski

  Wieś na Równinie Łukowskiej, 30 km na pn.-zach. od Terespola. Pierwsze wzmianki o Janowie (pod nazwą Parchów) z 1243, prawa miejskie 1465, od tego czasu nazwa Janów. Do 1796 rezy­dencja biskupów łuckich, stąd często używana nazwa Janów Biskupi. Ostatnim z biskupów był Adam Naruszewicz, wybitny poeta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dęblin

  Miasto w Dolinie Środkowej Wisły, przy ujściu Wieprza, węzeł kolejowy, 18 tys. mieszkańców. Początki Dęblina sięgają XV w. Należał do Tarłów (XV w.) i Sapiehów, w XVIII w. własność Mniszchów. W 1836 właścicielem został Iwan Paszkiewicz, zmieniając nazwę na Iwangorod. W 1837 rozpoczęto...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Dolny

  Miasto na terenie Płaskowyżu Nałęczo­wskiego i Małopolskiego Przełomu Wisły, nad Wisłą, 4 tys. mieszkańców. Uznane za „Pomnik Historii". Pierwsze wzmianki z XII w., zamek obronny zbudowany przez Kazimierza Sprawiedliwego, prawa miejskie nadane przypuszczalnie w 1365 przez Kazimierza Wielkiego. Dawniej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hniszów

  Wieś nad Bugiem, 25 km na pn.-wsch. od Chełma. Pomnik przyrody, „Dąb Bolko" rośnie na skraju niewielkiego parku folwarcznego. Najpotężniejszy dąb na Lubelszczyźnie, 0 grubości 8,92 m, wysokości 30 m i pięknie ukształtowanej rozłożystej koronie. Wg legendy, pod dębem odpoczywał Bolesław...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

  Zamek wzniesiono w miejscu dawnego grodu ok. poł. XIII w. Składał się z zamku wysokiego i rozległego przedzamcza. Zamek wysoki służył konwentowi rycerzy--zakonników. Na piętrze mieściła się kaplica, dormitorium i refektarz. Piwnice i parter miały przeznaczenie gospodarcze. Na dziedzińcu otoczonym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świecie

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Pomor­skim na terasie zalewowej i stromych  krawędziach doliny Wisły u ujścia Wdy. 27 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w dokumentach po raz pierwszy w końcu XII w. jako rezydencja księcia Grzymisława. W XIII w. zwane naczelnym grodem kasztelanii i księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZCHLAS K. Tucholi

  Rezerwat (86 ha) w powiecie tucholskim w połowie drogi pomiędzy stacjami PKP Błądzim i Wierzchucin. Fragment pierwot­nej puszczy pomorskiej z najliczniejszym w Polsce naturalnym stanowiskiem cisa. Cennego drewna cisowego używano nie­gdyś do produkcji łuków, kusz, ozdobnych naczyń i kaset. Pnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienica „Pod Gwiazdą"

  Usytuowana we wsch. pierzei rynku. Jej początki sięgają średniowiecza. W końcu XVII w. nadano barokową formę fasadzie, zachowując gotyckie mury. W dekoracji motywy roślinne. Uroku kamienicy przy­sparza kamienny portal z dębowymi drz­wiami. Wewnątrz wysoka sień z malowanym stropem oraz rzeźbione...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toruń

  Miasto nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, na granicy Ziemi Chełmiń­skiej i Kujaw. W 199 7 wpisane na listę Świa­towego Dziedzictwa Kul­tury UNESCO. Siedziba samorządu województwa. Ważny węzeł drogowy i kolejowy. 206 tys. mieszkańców. Miasto lokowane w 1233 przez Wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 559

  praca w formacie txt

Do góry