Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Kock

  Kock, miasto na pograniczu Pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej, nad Tyśmienicą. 4 tys. mieszkańców. Prawa miejskie w 1417, w XVI-XVII w. ośrodek kalwiński, od XVII w. duże skupisko Żydów, znany ośrodek chasydzki, w XVIII w. własność Anny Jabłonowskiej, która roz­budowała miasto wg jednolitej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hamernia

  Wieś na pograniczu Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej nad rzeką Sopot.Rezerwat krajobrazowy „Czartowe Pole", na pd. od Hamerni w parku krajobrazowym Puszczy Solskiej, utworzono w 1958 (64 ha) w celu ochrony krajobrazu przełomu rzeki Sopot przez strefę krawędziową Roztocza Środ-kowego. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola Gułowska

  Wola Gułowska wieś na pograniczu Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Żele­chowskiej, 20 km na pn.-zach. od Kocka. Barokowy kościół Karmelitów Narodzenia NMP zbudowany w XVII w., z obrazem MB koronowanym w 1982. Sanktuarium unitów podlaskich i żołnierzy Września 1939. Muzeum Czynu Bojowego Kleeber-czyków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrebenne

  Wieś na skraju Roztocza Wschodniego i Równiny Bełskiej, przejście graniczne z Ukrainą. Wzmiankowana w 1486, w XIX w. krwawo stłumiony bunt chłopów, w 1918 walki polsko-ukraińskie. Podczas akcji „Wisła" w czerwcu 1947 ludność ukraińska sta­nowiąca ponad połowę mieszkańców zo­stała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeń

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, nad Bu­giem, 20 km od Terespola.  Wzmiankowany w XV w. Od XVI w. w posiadaniu Sapiehów. W 1511 prawa miejskie. Następnie w posiadaniu Fle­mingów, Czartoryskich i ponownie Sapie­hów (do 1880). W 1869 utrata praw miejskich. Nad Bugiem dawna cerkiew zamkowa z ok. 1540 jedyna na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jabłeczna

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, nad Bu­giem, 30 km na pn. od Włodawy. W miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego, powstał klasztor prawosławny. Istniał już w XV w., o czym świadczy rękopiśmienny eg­zemplarz Ewangelii z 1498. Klasztor był przez wieki ostoją prawosławia na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Lubelskie

  Powierzchnia 25 122 km2, 2 173 tys. mieszkańców. Województwo należy do trzech pasów krajobrazowych Polski: Nizin Środkowopolskich, Wyżyn Południowopolskich oraz Obniżeń Przedgórskich. Wyżyna Lubelska ograniczona jest z trzech stron wyraźnymi krawędziami, oraz od zach. doliną Wisły. Wyniosłości i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozłówka

  Wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej, 10 km na zach. od Lubartowa. Zespół pałacowy uznany za „Pomik His­torii", zbudowany wg projektu Józefa Fontany, fundowany przez Michała Bielińskiego, tworzą: późnobarokowy pałac z 1735-42, oficyny, kordegardy, stajnia i powozownia. W 1799 dobra kozłowieckie weszły w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janowiec

  Wieś na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły i Równiny Radomskiej, 15 km na pd. od Puław. Wzmiankowany w 1325 pod nazwą Serokomla, prawa miejskie 1537­-1870, w poł. XVII w. spalony Na terenie wsi: gotycko-renesansowy kościół św. Małgorzaty, z 1530-37, wg pro jektu Santi Gucciego, we wnętrzu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chełm

  Miasto na pograniczu Pagórów Chełm­skich i Obniżenia Dubienki, nad Uherką. 68 tys. mieszkańców. W średniowieczu należał do Grodów Czerwieńskich, w XIII w. był stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego. Od 1366 w gra­nicach Polski, prawa miejskie uzyskał w 1392, do 1596 siedziba biskupstwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 346

  praca w formacie txt

Do góry