Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Włodawa

  Miasto na obszarze Garbu Włodawskiego i Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, u ujścia Włodawki do Bugu. 14 tys. mieszkańców. Gród wzmiankowany w 1242, ośrodek handlowy z komorą celną, prawo miejskie przed 1525, duże skupisko Żydów. W czasie II wojny światowej miasto zniszczone w 70%. W centrum miasta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztoczański Park Narodowy

  Utworzony w 1974, obejmuje tereny leśne o pow. 8,5 tys. ha na Roztoczu Środkowym. 808 ha stanowią obszary ochrony ścisłej:  Bukowa Góra, Czerkies, Jarugi, Międzyrze-ki, Nart. Na terenie parku chronione są fragmenty lasów jodłowo-bukowych, typowych dla Roztocza i regla dolnego Karpat, grądy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciechów

  Wieś na Równinie Bełżyckiej, 10 km na zach. od Nałęczowa. Nazwę „Woycechów" źródła kościelne odnotowują w 1328. W poł. XIV w. roz­poczęto budowę fortyfikacji, z zachowaną do dzisiaj suchą fosą. Wieś należała m.in. do Pileckich, Firlejów, Orzechowskich. Obecnie jest siedzibą Lubelskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojda

  Wieś w lasach kosobudzkich, pomiędzy Zwierzyńcem a Krasnobrodem. Miejsce pierwszej otwartej bitwy I Kompanii Kadro­wej Batalionów Chłopskich pod dowódz­twem por. Jerzego Millera ps. „Vis" z obławą hitlerowską 30 XII 1942, uznanej za począ­tek Powstania Zamojskiego. W miejscu bit­wy i pacyfikacji wsi stoi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola okrzejska

  Wieś położona na Wysoczyźnie Żelecho­wskiej, 30 km na pd.-zach. od Łukowa.

  Muzeum Henryka Sienkiewicza otwarto w 1966 (w 120 rocznicę urodzin) w daw­nym dworze, miejscu urodzenia pisarza. Zbiory mieszczą się w sześciu salach wy­stawowych: tradycje rodzinne i związki pisarza z Ziemią Łukowską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Wsi Lubelskiej

  W pn. części miasta, na Sławinku. Utwo­rzony w 1976 skansen gromadzi obiekty architektury drewnianej z Wyżyny Lubel­skiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego, Podlasia, Powiśla. Na obszarze 25 ha ponad 100 budynków, w sektorach regionalnych i tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórze Zamkowe w Lublinie

  Najstarszą zachowana częścią Zamku Lu­belskiego jest wieża z XIII w. Obecny wygląd zamku jest wynikiem przebudowy w 1823­-26, wg projektu Jakuba Stompfa. W okresie hitlerowskiej okupacji mieściło się tu wię­zienie, przez które przeszło ok. 70 tys. osób. W 1944-53 areszt śledczy i więzienie UB. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród Botaniczny UMCS

  Na Sławinku, udostępniony w 1974, pow. 21 ha. Ponad 5 tys. gatunków, odmian i form roślin z różnych części świata. Na terenie ogrodu dwór Kościuszków z XVIII w., prze­budowany.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archikatedra w Lublinie

  Do 1773 kościół Jezuitów, p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Zbudowany w 1592-1604 wg proj. Jana Marii Bernar-doniego, z iluzjonistyczną polichromią Józefa Mayera. Sanktuarium MB Płaczącej, z obrazem koronowanym w 1988. Od 1818 katedra, od 1992 archikatedra.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawny obóz koncentracyjny „Majdanek"

  We wsch. części miasta, działał od X 1941 do VII 1944. Około 78 tys. ofiar z ponad 50 narodowości z 26 krajów. Zachowane krematorium i komory gazowe. Na terenie obozu wzniesiono monumentalny Pomnik Walki i Męczeństwa wg projektu Wiktora Tołkina w 1969.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry