Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem"

  Znajduje się na terenie Obwodu Ochron­nego „Słońsk", a rozpoczyna od wiaty przy Moście Wysokińskiego. Na odcinku 2 km umieszczono 5 tablic informacyjnych, a na końcu przy IV Moście czatownię do obser­wacji ptaków. W okresie lęgowym można obserwować ptaki wodno-błotne m.in. czaj­kę, rycyka oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świerkocin

  Wieś w gminie Witnica, położona nad Wartą, przy drodze Nowiny Wielkie-Krze-szyce. Kościół eklektyczny z 1857 r. Na łąkach nadwarciańskich usytuowany jest prywatny Ogród Zoologiczny typu sa­fari. Otwarty w 1996 r., co rocznie jest roz­budowywany i ulepszany. Obecnie na 20 ha powierzchni parku znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grębień

  Wieś, 11 km na pd. od Wielunia. Znana od 1299, od XIV w. należała do arcy­biskupów gnieźnieńskich. Kościół św. Trójcy zbudowano z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Drewniany, kon­strukcji zrębowej, z późniejszą wieżą. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte prosto. Przy nawie od zach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokitno

  Wieś 12 km na pn. od Międzyrzecza, w pagórkowatej okolicy, przy drodze do Przy-tocznej. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1378 r. Znana miejscowość pielgrzymkowa. Na wzniesieniu w centrum wsi, otoczony murem ceglanym, późnobarokowy kościół MB Królowej Rokitniańskiej, zbudowany w 1746-56 wg proj. K. M...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zielona Góra

  Miasto na Wale Zielonogórskim, siedziba samorządu województwa lubuskiego; waż­ny węzeł kolejowy i drogowy. XXX tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka 1302, prawa miejskie od 1223. W przeszłości duży ośrodek wi-niarstwa; w 1800 na terenie miasta istniało  2200 winnic o łącznej pow. 700 ha. Przed II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łęknica

  Miasto w powiecie żarskim, położone na Łuku Mużakowskim, nad Nysą Łużycką, ok. 24 km na południowy zachód od Zar. 3 tys. mieszkańców. Łużyckie osiedle Mużaków położone było po obu stronach Nysy Łużyckiej. Prawa miejskie uzyskało przed 1429 r. W 1945 r. część miejscowości znajdująca się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzów Wielkoppolski

  Miasto nad Wartą na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Doliny Gorzowskiej, siedziba wojewody lubuskiego. 125,4 tys. mieszkań­ców. Osada istniała tu we wczesnym śred­niowieczu. Prawa miejskie 1257. Przez kilka wieków jeden z ważniejszych ośrodków  gospodarczych Marchii Brandenburskiej. Dziś miasto jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzyrzecz

  Miasto powiatowe w Bruździe Zbąszyń-skiej, nad Obrą; linia kol. Zbąszynek -Gorzów Wlkp. 18,6 tys. mieszkańców. Gród w widłach Obry i Paklicy powstał we wczesnym średniowieczu. Wzmianka z 1005 dotyczy klasztoru eremitów znaj­dującego się na terenie dzisiejszej wsi Święty Wojciech pod Międzyrzeczem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gościkowo

  Wieś w powiecie świebodzińskim na Poj­ezierzu Łagowskim, nad Paklicą (dopływem Obry), przy szosie nr 3 w połowie drogi między Świebodzinem a Międzyrzeczem. W 1230 komes Bronisz, za zgodą księcia Władysława Odonica, osadził tu cystersów. W poł. XIII w. wznieśli oni klasztor zwany Paradyżem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochla

  Wieś na Wale Zielonogórskim, 7 km na pd. od centrum Zielonej Góry, przy drodze do Żagania. Najcenniejszymi zabytkami wsi są: wcze-snogotycki kościoła Świętej Trójcy z 2 poł. XIII w. (przebud. w XV w.) wzniesiony z ka­mienia polnego i rudy darniowej oraz barokowy pałac z 1684-87 (obecnie dy­rekcja Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt

Do góry