Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Inowłódz

  Wieś nad Pilicą, 16 km na wsch. od Toma­szowa Mazowieckiego.

  Osada przy przeprawie przez Pilicę istniała już XI w. W poł. XIV w. otrzymał Inowłódz prawa miejskie. Król Kazimierz Wielki był fundatorem murów obronnych, kościoła oraz zamku, który w XVI przebudowała królowa Bona. W poł. XV w. powstała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo łódzkie

  Powierzchnia 18 219 km2, 2,7 mln mieszkańców. Północna część województwa leży na Nizinie Środkowomazowieckiej, zachodnia na Nizi­nie Południowowielkopolskiej a wschodnia na Wzniesieniach Południowomazowieckich, ze Wzniesieniami Łódzkimi, Wysoczyną Rawską i Bełchatowską oraz Równiną Piotrkowską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żagań

  Miasto powiatowe nad Bobrem, wśród Borów Dolnośląskich; węzeł kolejowy. 28 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1202 r. dotyczy grodu kasztelańskiego, który istniał zapewne na terenie dzisiejszej wsi Stary Żagań, 5 km na pn. od miasta. Na obecnym miejscu powstało ono w połowie XlII w. Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalnia „Bełchatów"

  Kopalnia „Bełchatów" powstała 10-15 km na pd.zach. od miasta, w okolicy wsi Rogo­wiec. Złoże występuje na obszarze o długo­ści 25 km i szerokości 3 km. Prace górnicze rozpoczęto po 1975, a pierwszą kopalnię „Bełchatów" uruchomiono w 1982. Rocz­nie dostarcza 30 mln ton węgla brunatnego. Wraz z kopalnią...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żary

  Miasto powiatowe na Dolnych Łużycach. 41 tys. mieszkańców. Prawa miejskie w 1260. Częściowo zacho­wany średniowieczny układ urbanistyczny. W pn. części zespół rezydencjonalny właścicieli miasta: zamek gotycki, znacznie przebudowany w okresie renesansu, barokowy pałac (zbud. 1710-26), park...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIA

  Arkadia posiadała nieregularny kształt, sztuczny zbiornik o kształcie wydłużonego stawu z wyspą, sztuczne góry oraz wiele budowli: Kaskadę i Chatę przy Wodospa­dzie, Przybytek Arcykapłana, zbudowany częściowo z rudy darniowej i zawierający wmurowane fragmenty lapidarialne: hermy (J. Michałowicz z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy „Ujście Warty"

  Położony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach. części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, u ujścia Warty do Odry. Powierzchnia ok. 8 tys. ha, w tym pod ochroną ścisłą 682 ha. Otulinę, niemal w całości, stanowi obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty". W 1977 r. pod nazwą „Rezerwat Słońsk" ochroną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogusławice

  Wieś 1 km od Wolborza, 2 km od trasy katowickiej. Pierwsza wzmianka z 1215. Wieś należała do biskupów kujawskich (jako część klucza wolborskiego), a w okresie rozbiorów do  rosyjskiego generała Reihnitza, następnie ro­dziny Witte. Zachował się dwór z XVIII w. oraz zabytkowy park z XIX w. Park wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chyrzyno - Ośrodek Edukacyjny Parku

  Dyrekcja Parku znajduje się 1 km przed Kostrzynem, w wybudowanym w 1996 r. budynku, który pełnił jeszcze przed powo­łaniem Parku, funkcję Centrum Zarządza­nia, Edukacji Przyrodniczej i Badań Nauko­wych. Budynek znajduje się nad kanałem połączonym z rozlewiskami Warty i Posto­mi, a góruje nad nim 23...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boguszyce

  Wieś nad Rawką, 5 km na pd.-zach. od Rawy Mazowieckiej. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowany w 1558 z fundacji Wojciecha Rawicza Boguskiego. Kilkakrotnie restauro­wany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trójnawowy. Korpus na planie zbliżonym do kwadratu, z prezbiterium szerokości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry