Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Jaskinia Wierzchowska Górna

  Znajduje się w Jurze Krakowsko-Czę­stochowskiej, na lewym zboczu Doliny Kluczwody, w masywie skałek Berdo, na wysokości 388 m n.p.m. To teren wsi Wierzchowie, na zach. od Białego Kościoła, położonego przy drodze Kraków - Olkusz. Jaskinia Wierzchowska Górna ma trzy otwory, dwa ok. 10 m nad dnem doliny i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbakan i Brama Floriańska

  Najbardziej efektowny fragment murów obronnych miasta (których większość rozebrano w XIX w.). Zgodę na ich budowę wydał Leszek Czarny w 1285. Pierwsze partie, z bramami: Grodzką, Szewską i Floriańską, powstały do 1300, ale ukoń­czono mury dopiero w XV w. Miały wów­czas 47 baszt i 8 bram głównych. Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaworki

  Wieś 6 km na wsch. od Szczawnicy. Wraz z trzema sąsiednimi tworzyła tzw. Ruś Szla-chtowską - najdalej na zach. wysunięty frag­ment Łemkowszczyny po polskiej stronie Karpat. Po II wojnie wysiedlono Łemków, a ich hale oddano w użytkowanie Podhala­nom, którym zabroniono wypasu w Tatrach. Przy okazji powstał...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr im. Juliusza Słowackiego

  Monumentalny budynek wzorowany na Operze Paryskiej, zbudowany w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Napis na fasadzie: „Kraków Narodowej Sztuce" przypomina zarówno o tym, że teatr powstał dzięki składkom, jak i o ówczesnym zamiłowaniu do narodowych tradycji. Na fasadzie alegorie Poezji, Dramatu, Komedii, Śpiewu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwaria Zebrzydowska

  Miasteczko na granicy Beskidu Makow­skiego u podnóża góry Żar (335-400 m n.p.m.) linia kol. Kraków-Zakopane, droga Cieszyn-Kraków, 4,5 tys. mieszkańców. Powstanie miasteczka związane jest z roz­poczęciem przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w 1600 budowy pierwszej w Polsce kalwarii. W 1617...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Anny w Krakowie

  Uniwersytecka kolegiata w obecnej po­staci została zaprojektowana przez Tylmana z Gameren i zbudowana w 1689-1703 na miejscu XIV-wiecznej świątyni. Stanowi jeden z najwspanialszych przykładów baroku w Krakowie. Ozdobą wnętrza jest pastelowa, stiukowa dekoracja Baltazara Fontany, autora także ołtarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków

  Królewskie Stołeczne Miasto Kraków to na mapie Polski miejsce szczególne. Przez wieki stolic apolityczna, a do dziś kulturalna Polski: kilkanaście wyższych uczelni, ponad trzydzie­ści muzeów, galerie, fil­harmonia, kilkanaście teatrów. Leży w dolinie Wisły na wys. 219 m n.p.m. nieopodal Bramy Krakowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dębno podhalańskie

  Wieś letniskowa na wys. 535 m n.p.m. w widłach Dunajca i Białki Tatrzańskiej, przy drodze Nowy Targ - Krościenko. Po raz pierwszy nazwa pojawia się w dokumencie w 1254, który potwierdza nadanie Teodora Cedrona z 1234 dla klasztoru w Szczyrzycu. Lokacja wsi w 1335. Kościół p.w. św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collegium Maius

  Najstarsza część Uniwersytetu Jagielloń­skiego, wybudowana za pieniądze królowej Jadwigi przez Władysława Jagiełłę w 1400. Gotyckiemu budynkowi w XV w. dodano arkadowy dziedziniec, a w XVI w. biblio­tekę. W XIX w. został przebudowany w stylu neogotyckim. Dziedziniec Collegium to jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wawel

  Skaliste wzgórze otoczone Wisłą i bagnami było idealne do założenia grodu obronnego. Tutaj znajdował się ośrodek państwa Wiślan. Wykopaliska potwierdziły istnienie licznych budowli preromańskich i romańskich: naj­starsza rotunda św. Feliksa i Adaukta dato­wana jest na 950, druga na 2 poł. X w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /4 683

  praca w formacie txt

Do góry