Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Lanckorona

  Wieś na zboczach Góry Lanckorońskiej (550 m n.p.m.) nieopodal drogi Kraków -Kalwaria Zebrzydowska. 2 tys. miesz­kańców. Dzieje Lanckorony związane są z zamkiem wybudowanym na Górze Lanckorońskiej przez Kazimierza Wielkiego przed 1336. Z tego też roku pochodzi akt lokacji na prawie magdeburskim. W 1410 za...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opactwo Benedyktynów w Krakowie

  9 km na zach. od centrum Krakowa, nad Wisłą na wapiennych skałach leży opactwo tynieckie, fundowane przez Bolesława Śmiałego w 1070. Zbudowane w stylu romańskim, przebudowywane w XV, XVII i XVIII w. obwarowane w pocz. XVII w. W 1830 pożar zniszczył klasztor, który, choć ostatnio odbudowywany, nadal...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie

  Przy ul. Grodzkiej, pierwszy barokowy kościół w Krakowie, zbudowany w 1619 wg proj. Giovanniego Trevano. Przed kościo­łem, na cokołach, charakterystyczny rząd 12 późnobarokowych figur apostołów (I poł. XVIII w.). Surowe piękno tej monumen­talnej, zbudowanej na planie łacińskiego krzyża, jezuickiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipnica murowana

  Miejscowość w widłach Uszwicy i Potoku Górzańskiego na Pogórzu Wiśnickim, nieopodal drogi Brzesko - Nowy Sącz. Lokowana na prawie magdeburskim w 1326. Na rozwój miasta duży wpływ miało położenie przy „trakcie węgierskim". W II poł. XIV w król Kazimierz Wielki pomógł mieszczanom otoczyć Lipnicę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze

  Zbudowany z fundacji marszałka wlk. ko­ronnego Mikołaja Wolskiego w 1605-32 przez włoskiego architekta Andrzeja Spezzo. Kościół jednonawowy, z rzędami bocznych kaplic oraz monumentalną, dwuwieżową fasadą. Bogate wyposażenie wnętrza zawiera między innymi cykle obrazów Tomasso Dolabelli o św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Katarzyny w Krakowie

  Przy ul. Augustiańskiej, wspaniała, monu­mentalna, trzynawowa bazylika bez wież powstała w 1425. Gotyckie krużganki z fragmentami polichromii z 2 poł XIV w. Barokowy ołtarz główny (1634), niezwykle bogato zdobiony, z obrazem św. Katarzyny (XVII w.), doskonale komponuje się ze stallami. We wnętrzu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miechów

  Miasto powiatowe przy trasie Kraków -Warszawa. 12 tys. mieszkańców. Lokowane przez Przemysła II w 1290. Klasztor Bożogrobców (Miechowitów) ufundował w 1162 Jaksa z Miechowa z rodu Gryfitów, dla sprowadzonego z Palestyny zakonu Stróżów Grobu Świętego. W skład kompleksu klasztornego wcho­dzą m.in...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Rydlówka"

  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Ryd-lówka" w Bronowicach znajduje się w drewnianym dworku Włodzimierza Tetmajera, później należącym do Lucjana Rydla. W zbiorach pamiątki rodzinne Rydlów (stroje, dokumenty), eksponaty związane z „Weselem" Wyspiańskiego, a także aranżacja wnętrz młodopolskich i zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz Rakowicki

  Przy ul. Rakowickiej jedna z najstarszych nekropolii w Polsce (1802). Niepowtarzalny klimat tworzą wiekowe drzewa i niezliczone XIX- i XX-wieczne pomniki nagrobne, niejednokrotnie dłuta najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, m.in. Xawerego Duni­kowskiego i Antoniego Madeyskiego. Znajdują się tutaj grobowce...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Nowej Hucie-Bieńczycach

  Tzw. Arka Pana, wg projektu Wojciecha Pietrzyka. Kościół konsekrował w 1977 kard. Karol Wojtyła, nadając mu wezwanie MB Królowej Polski. We wnętrzu o nie­zwykle rzeźbiarskim kształcie, zwraca uwagę pełna ekspresji figura Chrystusa Ukrzyżowanego, odlana w brązie przez Bronisława Chromego. W nowoczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry