Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Ciechanów

  Miasto powiatowe na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, nad Łydynią, przy linii kol. Warszawa-Działdowo. 48 tys. miesz­kańców. Początki osadnictwa w VII w. Wzmiankowany w 1065. Prawa miejskie od  poł. XIV w. Rozkwit miasta w XV-XVI w., a następnie duże zniszczenia w czasie wojen w XVII i na pocz. XVIII w. Ponowne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINOGÓRA GÓRNA

   

  W zameczku od 1961 mieści się Muzeum Romantyzmu. Zbiory związane z historią rodziny Krasińskich, pamiątki napoleońskie, w stylowych wnętrzach meble z poł. XIX w. W oficynie z XIX w., odbudowanej w 1990, druga część ekspozycji muzealnej. Oprócz wystaw czasowych, znajdują się tu m.in. portrety...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstancin Jeziorna

  Miasto w powiecie piaseczyńskim, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Równiny Warszawskiej, nad Jeziorką. 17 tys. mieszkańców. Miasto powstało z d. wsi i parcelacji dóbr ziemskich. Wsie rycerskie Jeziorna i Skoli­mów były wzmiankowane w XV w. W 1760 w Jeziornej zbudowano młyn zbożowo-papierniczy, rozbud...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnia

  Wieś gminna w powiecie ostrołęckim na Równinie Kurpiowskiej, nad Trybówką, 12 km na pn. zach. od Myszyńca, ośrodek sztuki ludowej. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. Występują tu świerk i sosna w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liw

  Wieś gminna na pograniczu Wysoczyzny Kałuszyńskiej i Obniżenia Węgrowskiego, nad Liwcem, 5 km na pd. zach. od Węgrowa. Wczesnośredniowieczny punkt obronny, a następnie gród kasztelański na wsch. granicy Mazowsza. Wzmiankowany w XIII--XIV w. Prawa miejskie 1421-1869. Naj­większy rozwój w XV-XVII w. z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /3 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy Korony (982 m n.p.m.)

  Najwyższy szczyt w parku, zbudowany z wapieni rogowcowych, wznosi się 522 m nad poziom Dunajca. Trzy najwyższe wierzchołki Okrąglica, Płaska Skała i Pańska Skała tworzą koronę. Na Okrąglicy plat­forma widokowa z przepiękną panoramą na Tatry, Babią Górę, Gorce, Małe Pieniny i Beskid Sądecki. Z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hala Gąsienicowa

  Słynęła niegdyś z pasterstwa i tętniła życiem od maja do września. Pasterzy odwiedzali tutaj myśliwi i zbójnicy. Jako cel turystyczny znana od pocz. XIX w. W 1890 TT kupiło tutaj bacówkę, którą 1894 przerobiono na schronisko. Współczesny „Murowaniec" (1505 m n.p.m.) powstał w 1921-25. Odbudowany i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąwóz Szopczański

  Malownicza dolina na pd. stokach Pienin oddziela masyw Trzech Koron od Pienin Czorsztyńskich. W górnej partii las, ostoja puchacza. W dolnej części skalny jar wyżło­biony w wapieniu, ostoja pomurnika. W ścianach lewego brzegu potoku Szop-czańskiego małe jaskinie.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaskinia Łokietka

  Znajduje się 130 m n.p. Prądnika, w zboczu Góry Chełmowej. Ma 270 m korytarzy. Znana od dawna, już od pocz. XIX w. zwiedzana z przewodnikami. Według legendy, ok. 1300 r. miał w niej szukać schronienia król Władysław Łokietek. Stąd nazwa jaskini i jej fragmentów:Sali Rycerskiej, Kuchni, Łoża...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum TPN

  Założone w 1984. Znajduje się w Zako­panem przy ul Chałubińskiego 42a. Eks­pozycje: przyroda Tatr i historia jej ochrony. Obok ogród roślinności tatrzańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry