Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Muzeum Powstania Warszawskiego

  Ul. Przyokopowa 28. Zlokalizowane w za­bytkowej elektrowni tramwajowej (1904 r.). Publiczną zbiórkę eksponatów zainauguro­wano 11 listopada 2003 r. Projekt architek­toniczny gmachu muzeum opracował ze-społ W. Obtułowicza. Konkurs na ekspozy­cję stałą (rozstrzygnięto 30.1.2004 r.), wy­grał projekt zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granica

  Wieś puszczańska (zał. w 2 poł. XVIII w.) 2 km na pn. od Kampinosu. Obecnie jest siedzibą nadleśnictwa i ośrodka dydak­tyczno-muzealnego. Na pn. od wsi rozciąga się najstarszy ścisły rezerwat „Granica" (utw. 1936; pow. 232  ha) chroniący tereny wydmowe z przewagą boru sosnowego i świetlistej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazowa Wola

  Wieś na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą, przy drodze z Sochaczewa do Kam­pinosu. Wzmiankowana w 2 poł. XVI w.  We wsi klasycystyczna oficyna d. dworu Skarbków, tzw. Dworek Chopina, z końca XVIII w., restaurowana po wojnach świato­wych. Miejsce urodzenia Fryderyka Cho­pina (22 II 1810 lub 1 III...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

  W 1934 port lotniczy został przeniesiony z Pola Mokotowskiego na Okęcie. W 1965­-69 wg proj. Krystyny Król-Dobrowolskiej i Jana Dobrowolskiego wzniesiono Między­narodowy Dworzec. Już po 10 latach okazał się za mały. „Okęcie II", wykonane przez niemiecką firmę „Hochtlef", od 1992 obsługuje ruch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPINOSKI PARK NARODOWY

  Położony w pradolinie Wisły na Nizinie Środkowomazowieckiej w pn. zach. części Kotliny Warszawskiej, na pn. zach. od granic Warszawy. Idea ochrony Puszczy Kampino­skiej powstała na pocz. XX w., podejmował ją w 1925 Stefan Żeromski, lecz dopiero Jadwiga i Roman Kobendzowie przyczynili się najpierw do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz Powązkowski

  Przy ul. Powązkowskiej. Założony w 1790 na gruntach wsi Powązki, pow. 43 ha. Kościół św. Karola Boromeusza, projektu Dominika Merliniego, z 1792-95. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w stylu klasycystycznym. Przy bramie wejściowej Św. Honoraty umieszczony jest wykaz grobów osób zasłużonych dla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo opolskie

  Powierzchnia 9,4 tys. km2, 1,1 mln mieszkańców. Województwo leży na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej, Płaskowyżu Głubczyc-kim oraz w Górach Opawskich, w górnej części dorzecza Odry. Kanał Gliwicki umożliwia wodny transport węgla. Sztuczne zbiorniki wodne: Otmuchowski, Paczkowski i Nyski na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palmiry cmentarz i muzeum

  Cmentarz Palmiry, położony w pn.-wsch. części Parku, jest miejscem pamięci narodowej z grobami ponad 2 tys. ofiar terroru hitlerowskiego, zamordowanych w okolicznym lesie od 14 XII 1939 do 17 VII 1941. Spoczywają tu m.in.: Mie­czysław Niedziałkowski, wybitny działacz PPS; Maciej Rataj, Marszałek Sejmu;...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie

  Przy ul. Młynarskiej. Założony w 1792. Zajmuje 15 ha. Kaplica z 1834 ufundowana przez Marię ze Słuckich Halpertową, przebudowana w stylu empire wg proj. J. Heuricha, pełni funkcję domu pogrze­bowego. Mauzolea i grobowce klasycy-styczne i neogotyckie. Spoczywają tu malarze, architekci, naukowcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i Klasztor Bernardynów

  Ul. Czerniakowska 2/4. Jeden z niewielu w Warszawie zabytków ocalałych z wojen­nej pożogi. Barokowy kościół p.w. św. Antoniego i Bonifacego projektował Tylman z Gameren, a budował w 1689-91 Izydor Affaita. Na planie greckiego krzyża z cen­tralną kopułą i ośmiobocznym prezbiterium. Zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt

Do góry