Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Łambinowice

  Wieś na Nizinie Śląskiej, w zach. części Równiny Niemodlińskiej. Pruski poligon wojskowy od 1862-64, obozy dla pokonanych żołnierzy francu­skich w 1870-71, obozy jenieckie w czasie I wojny światowej; III Rzesza miała tu ośrodek szkolenia dywersantów. W czasie II wojny światowej obozy jenieckie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Śląska Opolskiego

  Zajmuje najstarszą w Opolu kamienicę (z XV w.), dawną siedzibę kolegium jezuickiego. Przebudowana na barokową, ma charakterystyczne wzmocnienia murów i cylindryczne narożniki. Łączy się wspól­nym dachem z niżej stojącym budynkiem. W obu zgromadzono ponad 30 tys. ekspo­natów. Zbiory archeologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małujowice

  Wieś na Nizinie Śląskiej, 3 km od Brzegu, na szlaku „Śladami Średniowiecznych Polichromii". Na polach pod Małujowicami (Mollwitz) rozegrała się 10 IV 1741 pierwsza i naj­większa bitwa I wojny śląskiej między Austriakami dowodzonymi przez Wilhelma von Neipperg, a wojskami pruskimi Fryde­ryka II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Franciszkanów

  Kościół św. Trójcy przy klasztorze fran­ciszkanów, zbudowany w 1248 jako kościół zamkowy, wielokrotnie przekształcany. W niezmienionej formie zachowało się wczesnogotyckie prezbiterium z krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Kaplica Piastowska św. Anny dobudowana w 1309 z fundacji Bolka I, zawiera mauzoleum...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg

  Miasto w Pradolinie Wrocławskiej, nad Odrą. 40 tys. mieszkańców. Pierwsza wiadomość z dokumentu Hen­ryka Brodatego w 1234. Miasto od 1248 na prawie średzkim. Pierwszym księciem brzeskim był Bolesław III Rozrzutny (1311­-1352), za jego panowania księstwo stało się lennem Korony Czeskiej. Ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Rybitew"

  Rezerwat (utw. 1965) o pow. 224,2 ha w pn. części Parku obejmuje wały wydmowe i zagłębienia międzywydmowe w terenie, do którego docierały wody powodziowe Wisły. Występują tu lasy mieszane z dużą ilością rzadkich roślin, jak lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, sasanka, wawrzynek wilczełyko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew na Pradze

  Prawosławny sobór (katedra) p.w. św. Marii Magdaleny. Wybudowana w 1886-87 na rzucie krzyża o prawie równych ramionach, wg planu arch. synodalnego N.A. Syczewa. Budował D.P. Palicyn. Styl bizantyjsko-rosyjski, kopuły symbolizują Pana Jezusa i 4 Ewangelistów. Cerkiew służyła napły­wającej ludności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Sieraków"

  Największy i najcenniejszy rezerwat ścisły Parku. Zajmuje 1 205 ha w jego w pn.-wsch. części. Powstał w 1937, nosi imię prof. Romana Kobendzy. Obejmuje duży kom­pleks wydmowo-bagienny ze zróżnicowaną roślinnością bagiennych olszyn, świetlistych dąbrów, borów oraz torfowisk. Występuje tu wiele...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac Kultury i Nauki

  Pałac zbudowany w 1955 jako dar Zwią­zku Radzieckiego. Początkowo nosił imię Józefa Stalina. Z iglicą ma wys. 234 m. Ponad 800 tys. m3 kubatury, 3 288 po­mieszczeń. Sala Kongresowa, Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji, Pałac Mło­dzieży z pływalnią. Odbywają się tu międzynarodowe targi. W 200 r. na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Zaborów Leśny"

  Rezerwat (utw. 1959, pow. 136 ha), we wsch. części Parku, obejmuje dobrze zachowane zróżnicowane zespoły leśne na sąsiadujących ze sobą bagnach i terenach wydmowych, z grądami, olsami i borami mieszanymi. Ostoja zwierzyny, m.in. łosia i żurawia. Na jednej z wydm Mogiła Powstańców na miejscu bitwy z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry