Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

  Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lesko

  Miasto nad Sanem przy obwodnicy bie­szczadzkiej. 6 tys. mieszkańców.

  Wzmiankowane w 1436. Prawa miejskie w 1456. Zachowany układ przestrzenny z dwoma rynkami, ratusz, kamienice mieszczańskie, kościół p.w. Nawiedzenia NMP. Zamek Kmitów z XVI w. przebudo­wany w XIX w. pod kierunkiem Wincentego Pola, z parkiem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeszów

  Miasto wojewódzkie na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpac­kiego, nad Wisłokiem, węzeł kolejowy  i drogowy na trasie Kraków - Lwów; port lotniczy w Jasionce. 162 tys. mieszkańców. Pierwotnie zapewne gródek na pograniczu polsko-ruskim. Prawa miejskie w 1354. Należał do Rzeszowskich, Ligęzów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum archidiecezjalne _im. św. Jana Sebastiana Pelczara

  W gmachu dawnego kolegium jezuickie­go. Założone w 1902, udostępnione w 1908, eksponuje zabytki religijnej sztuki katolickiej, bizantyjsko-ukraińskiej i żydow­skiej. Najstarsze to krzyż romański z XII w., bizantyjskie pastorały, portrety czterech ewangelistów (gobeliny mediolańskie), gotyckie naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leżajsk

  Miasto powiatowe na krawędzi Płasko­wyżu Kolbuszowskiego nad Sanem, linia kolejowa Stalowa Wola - Przeworsk. 15 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1354. Prawa miej­skie w 1397 od Władysława Jagiełły. Od XVIII znaczący ośrodek chasydzki, wokół cadyka Elimelecha i jego potomków. Obecnie: browar...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwaria Pacławska

  Wieś i ośrodek pątniczy w Parku Krajobra­zowym Pogórza Przemyskiego.

  W 1668 Andrzej Maksymilian Fredro założył kalwarię na wzgórzu (465 m n.p.m.) na terenie wsi Pacław i sprowadził Fran­ciszkanów. Ich obecny, barokowy zespół klasztorny powstał w 1770-75 z fundacji Szczepana Dwernickiego, rozbudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnorzeki

  W Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu wsi Czarnorzeki, znajduje się rezerwat geologiczny „Prządki" 0 pow. 14 ha, utworzony w 1957. Obej­muje skały o wysokości ponad 20 m, fantazyjnie ukształtowane przez erozję wietrzną. Największe to „Prządka Matka" 1 „Prządka Baba". Legenda...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolbuszowa

  Miasto na Płaskowyżu Kolbuszowskim. 9 tys. mieszkańców. Od pocz. XVIII w. prywatne miasteczko wśród Puszczy Sandomierskiej, znane z pro­dukcji mebli. Kościół z XVIII-XIX w; Muzeum Regionalne w klasycystycznej synagodze z XIX w.; d. zajazd z XIX w.; pozostałości zespołu pałacowego Lubomirskich. Około...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerteż k. Sanoka

  Osada wzmiankowana w 1439. Obecnie w granicach Sanoka. Dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1742, restau­rowana w 1968-69, obecnie kościół pa­rafialny. Drewniana, trójdzielna, nakryta jedną ośmiopolową kopułą, otoczona sobotami.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paczków

  Miasto na Przedgórzu Sudeckim, nad Nysą Kłodzką, 7 km od jeziora Otmuchowskiego. 8 tys. mieszkańców.

  Miasto powstało w 1254, jako gród mający zabezpieczyć pd.-zach. obszary księstwa nyskiego. Znacznie zniszczone w czasie wojen husyckich. Podupadło po wojnie  siedmioletniej (1756-1763) i sekularyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 800

  praca w formacie txt

Do góry