Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze _w Ustrzykach Dolnych

  Ustrzyki Dolne to miasto nad Strwiążem, przy obwodnicy bieszczadzkiej i linii kolejowej Zagórz - Krościenko. 10 tys. mie­szkańców. Znajduje się tutaj Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze powstałe w 1967. Zbiory geologiczne, botaniczne i zoolo­giczne, ok. 7 tys. eksponatów.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo podlaskie

  Powierzchnia 20 180 km2, 1,2 mln mieszkańców. Niewielka gęstość zaludnienia: 61 osób na km2. Północna część województwa leży na pojezierzach Wschodnio i Zachodniosuwalskim, Mazurskim oraz na Równinie Augustowskiej, uformowanych w okresie zlodowacenia bał­tyckiego. Typowy krajobraz polodowcowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /3 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Kornuty"

  Na pd. zboczu Magury Wątkowskiej, utworzony w 1953, pow. 12 ha. Obejmuje olbrzymie rumowisko skalne powstałe na skutek osuwiska, porośnięte jodłowo-bukowym lasem. Kilka jaskiń, największa Mroczna długości 175 m, głębokości 17 m.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał Augustowski

  Miasto powiatowe w pd.-zach. części Równiny Augustowskiej, nad Nettą, po­między jeziorami: Sajnem, Necko i Białym. Linia kol. Sokółka-Suwałki. 30 tys. miesz­kańców. Osada powstała w 1550, prawa miejskie w 1557 nadał jej Zygmunt August (stąd nazwa), który wyróżnił miasto własnym monogramem w herbie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Diabli Kamień"

  Największa w Beskidzie Niskim wychod­nia piaskowca magurskiego, w lesie na zboczu góry Kosma. Grupa stromych skałek kilkunastometrowej wysokości. Według legendy upuścił je diabeł chcący zniszczyć kościół w Cieklinie.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieniawa

  Miasto na rozległej równinie na prawym brzegu Sanu, 22 km na pn. zach. od Jarosławia, 2 tys. mieszkańców. Założone w XVII w. przez Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. W 1731 dobra sieniawskie przeszły w ręce Czartoryskich. W ich tutejszej rezydencji przebywali m.in. Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solina

  Solina, wieś w Bieszczadach Zachodnich, nad jeziorami Solińskim i Myczkowskim. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Jedna ze starszych osad w Bieszczadach, wzmiankowana w 1436, w 2 poł. XV w. ponownie lokowana na prawie wołoskim. Dawna zabudowa, z drewnianą cerkwią z 1937 r. została w 1960-68 zniszczona...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻARNOWIEC k. Krosna

  Wieś w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Wzmiankowana w 1340.

  Dworek z XVIII w., kryty gontem. Zaku­piony przez komitet jubileuszowy i przeka­zany w 1903 Marii Konopnickiej (1842­-1910) jako dar społeczeństwa. Podczas okupacji hitlerowskiej mieściła się tu placówka AK. Zięć poetki, Stanisław...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magurski Park Narodowy

  Obejmuje pasmo Magury Wątkowskiej w środkowej części Beskidu Niskiego oraz wzgórza i doliny na pd. od niej. Pow. 20 tys. ha; otulina 23 tys. ha. 93% po­wierzchni zajmują lasy, w tym ok. 36% ponad stuletnie: buczyny karpackie, bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. Ok. 500 gatunków roślin, w tym 40...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanok

  Miasto powiatowe nad Sanem, w Kotlinie Sanockiej na skraju Pogórza Bukowskiego. Linia kolejowa Jasło - Zagórz. 42 tys. mieszkańców. Ważny ośrodek osadniczy od wczesnego średniowiecza. Wzmiankowany w 1150. Prawa miejskie w 1339. Obecnie Zakłady „Autosan" SA, „Stomil" SA, Zakłady mięsne „Beef-San"...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt

Do góry