Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Ratusz Głównego Miasta - Gdańsk

  Niewielki ratusz na styku ul. Długiej i Długiego Targu powstał w 1379-82. Rozbudowany w XIV w. do dwóch kon­dygnacji; dodano też zach. skrzydło z Wielką Salą Rady (obecnie Sala Czer­wona). Pod koniec Xv w. dodano ozdobną fasadę od strony Długiego Targu i pod­wyższono wieżę. Po pożarze w 1561 budynek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralne Muzeum Morskie

  Pochodzące z XV-XVII w. spichlerze na wyspie Ołowiance: „Panna", „Miedź" i „Oliwski" po odbudowie w 1970-86 przeznaczono na główną siedzibę muzeum. Stała wystawa „Polska nad Bałtykiem" przedstawia genezę i rozwój polskiej gospodarki morskiej od najdawniejszych do obecnych czasów. Wśród eksponatów są...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złota Brama - Gdańsk

  W miejscu d. Bramy Długoulicznej z XIV w. wzniesiono w 1612-14 repre­zentacyjne wejście na gł. odcinek Drogi Królewskiej, zwane od bogactwa złoceń Złotą Bramą. Jest to dwukondygnacyjna, renesansowa budowla, licowana ciosem kamiennym, wzorowana na rzymskich łukach triumfalnych. Na cokołach umie­szczono 8...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwór Bractwa Świętego Jerzego

  Przylega od pn. do Złotej Bramy. Zbudo­wany w 1487-94, późnogotycki, dwu­kondygnacyjny, na rzucie kwadratu o boku 14 m. Dach namiotowy, częściowo ukryty za krenelażem. Figurę św. Jerzego wal­czącego ze smokiem dodano w1566. Dwór odrestaurowany ok. 1955 dla Stowarzy­szenia Architektów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płociczno Tartak Wigierska Kolejka Wąskotorowa

  Wieś w powiecie suwalskim na zach. brzegu jeziora Staw, 2 km na pn.-zach. od Gawrych Rudy. Muzeum Kolejki Wąsko­torowej i zajazd dla turystów. Jedyna w Polsce kolej o prześwicie 600 mm. Zbudowana po wkroczeniu nie­mieckich wojsk okupacyjnych ok. 1915 r. do przewozu drewna z eksploatowanych lasów Puszczy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga Królewska - Gdańsk

  Stanowi najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną arterię Głównego Miasta, w ciągu ulic Długiej i Długiego Targu. Od Bramy Wyżynnej na zach. i dalej Bramy Złotej, po Bramę Zieloną i Wyspę Spich­rzów na wsch. Wzdłuż tej drogi wznoszą się budowle obronne gotyckiego zespołu Katowni i Wieży...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo pomorskie

  Najbardziej na pn. rozciąga się wąski pas Pobrzeży Południowobałtyckich. Rzeźba polo-dowcowa, modelowana przez wiatr i fale morskie. Znajduje się tu największe w wojewódz­twie jezioro Łebsko (1 742 ha). Mierzeję Helską i obszar nad Zatoką Gdańską aż do Sopotu obejmuje Pobrzeże Kaszubskie, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brama Wyżynna - Gdańsk

  Zbudowana w 1574-76 w pasie renesan­sowych fortyfikacji, była przez kilka wieków głównym wejściem do miasta — przez zwodzony most nad fosą. W attyce nad bramą umieszczono 3 herby: w środku godło Polski, orzeł na tarczy podtrzymywa­nej przez anioły; po prawej herb Gdańska, trzymany przez dwa lwy; po lewej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Jar Raduni"

  Wieś i stacja kol. na trasie Gdynia -Kościerzyna, 6 km na pd-wsch. od Kartuz, na Pojezierzu Kaszubskim.  Rezerwat leśno-krajobrazowy (84,1 ha) zatwierdzony w 1971, ciągnie się długim (6 km), wąskim pasem na dnie i zboczach przełomowej doliny Raduni. Zaczyna się 1,5 km na pd. zach. od wsi Babi Dół i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katownia i Wieża Więzienna

  Na wsch. od Bramy Wyżynnej zbudowano w XVI w. gotycko-renesansowy zespół tworzący Przedbramie ul. Długiej. Obie budowle łączy podwójny ciąg gotyckich murów, zwany szyją. W 1592-93 pod­wyższono Katownię o jedną kondygnację, a Wieżę Więzienną przykryto w 1586 dachem z wieżyczką. Obecnie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry