Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Będzin

  Przemysł metalurgiczny, elektrotechniczny, paliwowo-energetyczny, spożywczy, narzę­dziowy. Teatr Dzieci Zagłębia. Pozostałości murów miejskich z drew­nianymi basztami z 1364. Zabytkowy kościół p.w. św. Trójcy z 1365, przebu­dowany w 1601 oraz 1873-1889. Zabyt­kowy cmentarz żydowski oraz obelisk z 1993...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielsko-Biała

  Miasto na Pogórzu Śląskim, ośrodek gos­podarczy i kulturalny i turystyczny, 160 tys. mieszkańców. Powstało w 1951 r. z połączenia dwóch miast, leżących po obu stronach Białej. Star­szym miastem jest położone na szlaku sol­nym Bielsko, założone pod koniec XIII w. przez księcia cieszyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bytom

  Miasto na Wyżynie Śląskiej. 206 tys. mie­szkańców. Osada powstała na wzgórzu Małgorzatki w 2 poł. XI w. Siedziba kasztelanii w XII w., wymieniony w 1136 w bulli papieża Innocentego II jako ośrodek górnictwa kruszcowego, prawa miejskie 1254 od księcia opolskiego Władysława I, od 1281­-1354 stolica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gacno Wielkie i Małe

  Jeziora Gacno Wielkie (13 ha, gł. do 6 m) i Gacno Małe (17 ha, gł. do 5 m) leżą w pd. części parku, w wąskiej i krętej rynnie polodowcowej. Oddziela je próg. Zespół roślinny lobelii i poryblinu jeziornego świadczy o wyjątkowo czystej wodzie. Wokół jezior bór suchy.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąb „Bartuś"

  Atrakcją przyrodniczą parku jest okazały dąb szypułkowy „Bartuś" o obwodzie 610 cm, rosnący u zbiegu szlaków tury­stycznych na zach. brzegu jeziora Płęsno, niedaleko mniejszego jez. Skrzynka, z którym łączy je Struga Siedmiu Jezior. Rynnowe jezioro Płęsno otacza bór świeży i wrzosowy z drzewostanem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owink

  Maleńka osada Owink zajmuje polanę na wsch. brzegu jez. Karsińskiego. Z wyższych partii polany roztacza się rozległy widok na to duże jezioro. Na jego pn.-zach. brzegu, nie należącym do parku narodowego, leży wieś letniskowa Swornegacie.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowiński Park Narodowy

  Położony na Pobrzeżu Słowińskim, między miejscowościami Rowy, Smołdzino i Łeba. Obejmuje pas wydm nadmorskich oraz jeziora przybrzeżne: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe wraz z przy-jeziornymi bagnami i torfowiskami. Po­wierzchnia: 18 619 ha, w tym 4 601 ha lasów, ok. 2 500 ha wydm i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Przyrodniczo-Leśne

  Muzeum mieści się w Smołdzinie, gdzie również usytuowana jest dyrekcja parku. W największej sali wystawowej (I p) znaj­dują się okazy owadów, ptaków, zwierzyny płowej a także spreparowane pnie drzew. Jedna z sal poświęcona jest procesom eolicznym, których wynikiem są wydmy. Na parterze sala wystaw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórze Rowokół

  Na wsch. od jez. Gardno, w pobliżu Smołdzina, znajduje się wysoczyzna moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Kulminacyjnym punktem wysoczyzny jest Rowokół, 115 m n.p.m., w czasach przedchrześcijańskich święta góra Słowińców. Potem (do ok. 1530) była na szczycie kaplica p.w. św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Mierzeja"

  Ścisły rezerwat wydmowo-leśny „Mie­rzeja" obejmuje całą mierzeję Gardneńsko-Łebską, od Rowów na zach. do Łeby na wsch. Od ponad 5 tys. lat procesy eoliczne powodowały powstawanie tu piaszczystych wydm, zwanych ruchomymi. Fale morskie osadzają na brzegu piasek, który później przemieszcza się z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry