Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wiślica

  Wieś nad Nidą, 14 km na pd. zach. od Buska Zdroju, przy drodze do Nowego Korczyna. Miasto w 1326-1869. W IX w. Wiślica jeden z ośrodków związku plemiennego  Wiślan. Państwo Wiślan prawdopodobnie przyjęło chrzest przed 966, w 990 włączone przez Mieszka I do Polski. W XI w. na terenie grodu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giżycko

  Miasto powiatowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, między jeziorami Niegocin i Kisajno; dworzec kolejowy i au­tobusowy, przystań żeglugi śródlądowej. Przemysł spożywczy; duży ośrodek turystyki i wypoczynku. 32 tys. mieszkańców. Obecną nazwę (dawnej Lec, niem. Lótzen) nadano w 1946 dla uczczenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna - Łysica

  Wieś u podnóża Łysicy, 25 km na wsch. od Kielc, baza turystyczna w Górach Świętokrzyskich. Wg tradycji istniała tutaj pogańska świątynia (sabaty czarownic), później pustelnie puszczańskie, w XV w. biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował klasztor Bernardynów (od 1817 Bernardy­nek). Kościół św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykus

  Uroczysko leśne w Lasach Siekierzyńskich, pomiędzy Wąchockiem a Bodzentynem, około 7 km na pd. zach. od Starachowic. W 1863 w Lasach Siekierzyńskich toczyły się walki, przez lasy przechodziły oddziały Langiewicza i Czachowskiego. Podczas ostatniej wojny Puszcza Świętokrzyska dała schronienie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADYNY k. Tolkmicka

  Wieś letniskowa na Wysoczyźnie Elblą­skiej, nad Zalewem Wiślanym, 4 km na pd. zach. od Tolkmicka. Mały port rybacki, stacja PKP (Elbląg - Braniewo). Wieś powstała w miejscu pruskiego grodziska. Pierwsza wzmianka z 1225, od XIII w. w państwie krzyżackim, od 1432 własność Jana Bażyńskiego, przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo warmińsko-mazurskie

  Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkańców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy zajmują 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Różnymi formami ochrony krajobrazu objęto 53% jego obszaru. Geograficznie wyróżnia się tu Wysoczyznę Elbląską i Pojezierze Olsztyńskie oraz krainy Pojezierza Mazurskiego:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Wykus"

  Rezerwat „Wykus" utworzono w 1978 na pow. 53 ha na zach. zboczu wzniesienia Wykus (326 m n.p.m.). Obejmuje fragment dawnej Puszczy Świętokrzyskiej w obrębie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, z dominującą jodłą. Ochronie podlegają lasy i bory mieszane o charakterze natural­nym oraz miejsca pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bisztynek

  Miasto w pn.-wsch. części Pojezierza Olsztyńskiego (pow. Bartoszyce), przy dro­dze Lidzbark Warm. - Kętrzyn. 3 tys. miesz­kańców. Założony w 1346 na miejscu pruskiej wsi, należał do Zakonu Krzyżackiego. Prawa miejskie w 1385. Od 1440 członek anty-krzyżackiego Związku Pruskiego. Od 1446 w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętokrzyski Park Narodowy

  Położony w centralnej części wojewódz­twa, w odległości około 25 km na wsch. od Kielc. Już przed I wojną światową rozpoczęto starania o prawną ochronę unikalnych walorów Łysogór, głównego pasma Gór Świętokrzyskich. W 1920 powstał rezerwat na Górze Chełmowej dla ochrony modrze­wia polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elbląg

  Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) na pograniczu Żuław Wiślanych i Wy­soczyzny Elbląskiej, nad rzeką Elbląg, w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Port żeglugi śródlądowej oraz morski port handlowy, lotnisko sportowe. Ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny, tury­styczny i sportowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 626

  praca w formacie txt

Do góry