Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Kościan

  Miasto powiatowe nad Obrą, na Równinie Kościańskiej. Węzeł drogowy. Linia kol. Poznań-Wrocław. 24 tys. mieszkańców. Gród wśród rozlewisk znany od poł. XIII w. Prawa miejskie przed 1310. W XIV i XV jedno ze znaczniejszych miast Wiel­kopolski, otoczone murami i fosami. W 1655 odebrane Szwedom przez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniezno

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Gnieź­nieńskim, w pagórkowatym terenie, nad trzema jeziorami, węzeł kolei, 71 tys. mieszkańców. Jeden z głównych ośrodków tworzenia Państwa Polskiego. W VIII w. zespół osadniczy na Wzgórzu Lecha. W X w. potężny zespół obronny, pod koniec tego wieku gród stołeczny. Z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lipka

  Wieś w pn. części Pojezierza Mrągow-skiego, przy drodze z Reszla do Kętrzyna, na przesmyku między jeziorami Dejnowa i Wierzbne (Wirbel). Wieś w granicach państwa krzyżackiego do 1525, następnie w Prusach Książęcych. Miejsce kultu maryjnego i ruchu pielgrzym­kowego prawdopodobnie od 1 poł. XV...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołuchów

  Wieś gminna na Wysoczyźnie Kaliskiej, 15 km na pn. zach. od Kalisza przy szosie do Poznania. Wzmiankowana od 1 245. Stanowiła własność m.in. Gołuchowskich, Gurow-skich, Leszczyńskich. W XIX nabył Gołu­chów Tytus Działyński z Kórnika, później właścicielką została Izabella Czartoryska, która...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNOWO k. Rucianego-Nidy

  Wieś przy trasie Pisz - Szczytno, na pd.-zach. skraju Krainy Wielkich Jezior Mazur­skich, w pobliżu Krutyni i jeziora Duś; stacja PKP Ruciane-Nida (7 km). Założona w 1830 przez filiponów (odłam staroobrzędowców, nie uznających reform religijnych wprowadzanych w rosyjskiej cerkwi prawosławnej w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gostyń

  Miasto powiatowe przy zach. krawędzi Wysoczyzny Kaliskiej, nad Kanią (dopływem Obry). Węzeł drogowy. Linia kol. Leszno-Jarocin. 21 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 275, trzy lata później książę Przemysła II zezwolił na lokację miasta. Rozkwit w XIV i XV w. W XIX w. znaczący ośrodek walki z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo wielkopolskie

  Powierzchnia 29 826 km2, 3,3 mln mieszkańców. Północna i środkowa część województwa stanowi fragment Pojezierzy Południowobał-tyckich, a południowa Nizin Środkowopolskich. Urozmaicony krajobraz został ukształto­wany przez lodowiec skandynawski, który z pn. części regionu ustąpił ok. 10-12 tys...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górka Klasztorna

  Osada 2 km na pn. zach. od Łobżenicy (14 km na pn. od Wyrzyska) w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nieopo­dal szosy Łobżenica-Debrzno. Wg tradycji najstarsze w Polsce sanktu­arium maryjne, od XI w. W XV w. pustelnia augustiańska. W 1649-87 zbudowanoklasztor i kościół NMP Niepokalanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieniszew

  Pustelnia Kamedułów w lasach kazimier­skich, potocznie zwanych Puszczą Kazimier­ską, na Pojezierzu Kujawskim, 8 km na pn. zach. od Konina, 1,5 km na zach. od szosy Konin - Kleczew. W 1663 na szczycie Sowiej Góry powstał pustelniczy klasztor Kamedułów. Zlikwi­dowany przez władze carskie w 1819, ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalisz

  Miasto powiatowe (XIV-XVIII w. i 1975-98 wojewódzkie) na Wysoczyżnie Kaliskiej, nad Prosną. Duży węzeł drogowy. Linia kol. Ostrów Wlkp.-Łódź. 107 tys. mieszkańców. Kalisz posiada najstarszą z miast polskich metrykę pisaną: w II w. geograf z Aleksandrii Ptolemeusz wymienia miejscowość Kalisia na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 895

  praca w formacie txt

Do góry