Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Atmosfera, klimat, pogoda

  1.Skład Atmosfery:78%- azot , 21%-tlen , 1%argon, neon ,hel ,krypton ,ksenon, wodór, metan, tlenek azotu

  2.Budowa Atmosfery:. Budowa atmosfery jest warstwowa

  - Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cala para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /7 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atlantyk

  Atlantycki Ocean czyli Atlantyk to obszar wodny (drugi co do wielkości po Oceanie Spokojnym)położony pomiędzy Europą i Afryką a Ameryką Północną i Ameryką Południową. Powierzchnia Oceanu Atlantyckiego wynosi 106 463 tys km2. W jego skład wchodzą: Morze Arktyczne, Morze Północne, Morze Bałtyckie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /4 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arabia Saudyjska

  Ariabia Saudyjska zajmuje 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego. Jej terytorium stanowi olbrzymia wyżyna, obniżająca się w kierunkach północnym i wschodnim. Arabia Saudyjska ma powierzchnię 2149640 km2. Mieszka tam 17.900.000 ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 8osób na 1 km2. Największe miasto i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - BAZY POLARNE

  Pierwsze bazy polarne na Antarktydzie powstały na przełomie wieków XIX i XX. Niewiele już dzisiaj z nich zostało. Jeden z najstarszych takich obiektów znajduje się nad wschodnim brzegiem Morza Rossa. To barak ekspedycji australijskiej z 1899 roku, która jako pierwsza przezimowała na kontynencie. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - CZLOWIEK I ANTARKTYDA

  Antarktyka jest jedynym obszarem, na którym nigdy nie zdołali osiąść ludzie. Niemożliwe są tutaj uprawy roślin jadalnych. Nie ma paliwa dla ogrzania domów. Pokarm zwierzęcy jest niedostępny w okresie wielomiesięcznej nocy. Niezwykle niskie temperatury, długotrwałe burze śnieżne i huraganowe wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - ŻYCIE NA ANTARKTYDZIE

  Niewiele więcej niż 2 % obszaru Antarktydy jest wolne od lodu.

  Życie roślin i zwierząt lądowych jest ograniczone do tych małych skrawków lądu. Natomiast w wodach okalających Antaktydę jest ono bardzo bogate.

  Flora lądowa

  Surowy klimat Antarktyki, szczególnie takie czynniki jak niskie temperatury i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /9 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - ZANIECZYSZCZENIE

  Antarktyda jest jedynym kontynentem na kuli ziemskiej, gdzie nie ma stałych osiedli ludzkich. Działają jedynie na niej stacje naukowo - badawcze, z których dużo pracuje w cyklach rocznych. Obecnie na Antarktydzie działa około 50 stacji naukowych, należących do 20 państw, w tym również Polski. Większość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - BOGACTWA NATURALNE

  Pod lądolodem Antarktydy występują liczne bogactwa mineralne, o których wiedza jest jeszcze mała. Na Antarktydzie Wschodniej stwierdzono występowanie rud żelaza, cynku, cyny, molibdenu i miedzi, a także węgla kamiennego. Na Antarktydzie Zachodniej natrafiono na rudę żelaza, cynku, miedzi, platyny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - RZEŹBA PODŁOŻA LĄDOLODU

  Gdyby udało się zdjąć pokrywę lodową z Antarktydy to okazałoby się, że jej wschodnia część stanowi dość zwarty ląd o znacznej powierzchni i dobrze rozwiniętej linii brzegowej, otoczony od wschodu łańcuchem wysp. Antarktyda Zachodnia przedstawiałaby się jako archipelag wysp. Podlodowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarktyda - RZEŹBA TERENU

  Wprawdzie w wielu miejscach na Antarktydzie wznoszą się grzbiety i szczyty górskie, jednak większość jej powierzchni zajmują przestrzenie równinne. Tylko miejscami spotkać można niewielkie pofałdowania, które świadczą o nierównym podłożu skalnym pod lodem. W okolicach bieguna południowego powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /22.09.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt

Do góry