Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Bretania

  Zachwycającą miejscowości nadmorskie - średniowieczne Dinan. a także malowniczo położone u ujścia rzeki Rance Saint Malo. Legenda mówi, że założycielami tej średniowiecznej twierdzy, a także pobliskich Saint Pol i Quimper byli walijscy i irlandzcy święci. Zbudowane z szarego granitu i otoczone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Leśnictwo i rybołówstwo

  66% powierzchni kraju porastają lasy, z czego trzy czwarte znajduje się w dorzeczu Amazonki. Uzyskuje się tu pewne ilości twardego drewna, gumy oraz orzechów. Największe zyski czerpie się jednak z eksploatacji lasów sosnowych w stanach sosnowych Parana oraz Santa Catarina. Rosnąca tu araukaria jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Górnictwo

  Stan o nazwie Minas Gerais, co można przetłumaczyć jako "zasobne kopalnie", szczyci się bogatymi złożami złota, rud żelaza oraz manganu. To właśnie złoto przyciągnęło w te rejony pierwszych osadników. W dorzeczu Amazonki z kolei, odkryto duże pokłady żelaza, a w jej ujściu wydobywa się boksyt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Ustrój

  Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Kongers Narodowy złożony z Senatu z 81 senatorami (co 4 lata wybiera się 1/3 lub 2/3 składu) oraz Izby Deputowanych (4 letnia kadencja) z 503 miejscami (zależy od liczebności stanów). Głową państwo i władzą wykonawcza należy do prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Transport

  Komunikacja dobrze rozwinięta ale nierównomiernie, najgęstsza w południowo-wschodniej części kraju. Największą rolę odgrywa transport samochodowy (1 980 tys. km dróg w tym 184,1 tys. asfaltowych). Największe znaczenie ma docinek (4,8 tys. km) Drogi Panamerykańskiej z Belem przez Brasilię do Porto Velho...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Rolnictwo

  Rolnictwo oparte na plantacyjnej uprawie ziemi i hodowli. Użytki rolne stanowią 29% powierzchni, grunty orne 7%, plantacje 1%, użytki zielone, gł. pastwiska 19%. Udział powierzchni rolnych rośnie kosztem wyrębu lasów równikowych. Uprawia się: kawę, trzcinę cukrową, kukurydzę, ryż, agawę sizalską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Przemysł i turystyka

  Rozwinięty przemysł spożywczy, włókienniczy, metalurgiczny, metalowy, samochodowy, elektrotechniczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, środków transportu, zbrojeniowy, chemiczny, petrochemiczny, materiałów budowlanych. Produkcja energii elektrycznej 1770 TWh (1995), co stanowi 275 kWh na jednego mieszk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Gospodarka

  Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej. Gospodarka oparta na przemyśle i eksploatacji bogatych złóż: ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza, węgiela kamiennego, boksytów, manganu, cyny, cyrkonu, rud niobu, fosforytów, cynku, ołowiu, niklu, chromu, siarki, miedzi, uranu, soli kamiennej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Historia

  Brazylię odkryli w 1500 żeglarze portugalscy i objęli ją w posiadanie. Podobnie jak w wielu innych regionach Ameryki Łacińskiej, również i tu kolonizatorzy wyniszczyli znaczny procent tubylczej ludności indiańskiej (Indianie). W latach 90. XVIII w. w Brazylii rozwinął się ruch na rzecz zrzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brazylia - Flora i Fauna

  Flora

  65% powierzchni stanowią lasy równikowe wilgotne (selwa, największy kompleks na świcie) z cennymi gatunkami drzew: mahoniowcem i kauczukowcem, silnie zniszczone przez wyręby. Wyżynę Brzylijską porasta sawanna z suchą formacją leśną (catinga) oraz sawanna bezdrzewna (campos). W dolinach rzek lasy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry