Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka powiatu nyskiego

  Powiat nyski tworzą gminy: Głuchołazy ,Kamiennik ,Korfantów ,Łambinowice ,Nysa ,Paczków ,Pakosławice ,Otmuchów ,Skoroszyce .Nowo utworzony powiat jest regionem o szczególnym znaczeniu i niezwykłych walorach .O jego wyjątkowym znaczeniu decyduje przede wszystkim położenie w jednym z najpiękniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /10 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport lotniczy

  Najnowocześniejszy i najszybciej rozwijający się rodzaj transportu, ale wymagający dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na jego rozwój i stale postępującą modernizację stać tylko bogate kraje. W latach 1980-1995 lotnictwo cywilne zwiększyło swój tabor o około 80%, a towarów o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Żegluga morska

  Wynalazek kompasu pozwolił statkom żaglowym na odbywanie dalekich podróży przez oceany i oderwanie się od rejonów przybrzeżnych czy też mórz zamkniętych. Jednak dopiero wprowadzenie maszyny parowej jako napędu statków o konstrukcji metalowej pozwoliło na szybki rozwój ilościowy światowej floty morskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Żegluga śródlądowa

  Jeśli pominąć odległe czasy starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Indii, to przewozy na wodach śródlądowych rozwinęły się najwcześniej w Europie w okresie feudalnym. I wtedy dość skutecznie mogły konkurować z transportem drogowym. Jednak później w poważnym stopniu uległy przewadze transportu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport samochodowy

  Drogi w zależności od pełnionej funkcji dzielą się na lokalne, krajowe i międzynarodowe. Najważniejszą rolę spełniają autostrady, które dominują na szlakach tranzytowych i pomiędzy aglomeracjami miejsko-przemysłowymi. W miejscach przecinania się tworzą one wielopoziomowe skrzyżowania, mając nawet...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

  Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobnicowych w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż skutecznie konkuruje z nim transport samochodowy. Gęstą sieć kolejową posiadają:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport niezmechanizowany

  Od najdawniejszych czasów człowiek przemieszczał się z miejsca na miejsce. Początkowo czynił to w poszukiwaniu żywności, a w miarę rozwoju kultury niematerialnej w celu zbytu nadmiaru lub uzyskania brakujących produktów. Najpierw człowiek sam je przenosił, potem nauczył się używać do tego zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu

  Pod pojęciem transport rozumiemy przewóz ładunków i pasażerów, bez względu na to, czy odbywa się on regularnie, czy też nie. Pojęciem tym nie obejmujemy przekazywania wiadomości na odległość (telefon, fax, internet, poczta, radio, telewizja), co tworzy odrębną grupę zwaną łącznością. Transport i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Polskich portów morskich

  PORT - zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii - oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku. (Dyrektywa Rady 95/64/EC z dnia 8...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /12 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka krajów

  Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest istnienie wyraźnych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno gospodarczego, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i w skali globalnej. Istotny wpływ na to zróżnicowanie mają czynniki naturalne: warunki klimatyczne, rozmieszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /4 156

  praca w formacie txt

Do góry