Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Cyklady - SIFNOS

  Sifnos od razu wydaje się bardziej atrakcyjna niż wyspy sąsiadujące z nią od północy. jest od nich ładniejsza , lepiej zagospodarowana, ma ciekawą zabudowę. Oznacza to również, iż jest bardziej uczęszczana i okropnie zatłoczona w sierpniu, gdy wszystkie pokoje są zajęte przez hordy bogatych Greków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklady - SERIFOS

  Wyspę Serifos ominęły burzliwe wypadki historyczne oraz rozwój turystyki. Nic się nie zmieniło od legendarnych czasów, kiedy Perseusz powrócił tutaj z głową Meduzy, by w ostatniej chwili obronić swą matkę Danae przed niegodziwym królem P olidektesem. Większość turystów odstrasza pozornie jałowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklady - KEA

  Kea leży najbliżej lądu ze wszystkich Cyklad, latem jest odwiedzana przez Atęnczyków.

  Oni jednak, tak jak towarzysząca im komercjalizacja pozostają w znanych miejscowościach letniskowych, podczas gdy reszta wyspy jest spokojna. W dni powszednie gdy mieszczuchy przebywają w Atenach, cała Kea jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklady

  Cyklady to archipelag idealny do szybkiego przenoszenia się z wyspy na wyspę.

  Nazwa pochodzi od pierścienia, jakim otacza on świętą wyspę Delos. Na żadnym innym archipelagu nie odnosi się takiego wrażenia, jak tutaj, że każda wyspa to odrębny świat ze swoimi tradycjami, zwyczajami i odmienną drogą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ozon, gdzie występuje i jak powstaje w stratosferze

  Ozon jest to jedna z dwu odmian alotropowych tlenu. "Zwykły" tlen stanowi w atmosferze ziemskiej około 21% objętościowych i ma postać cząsteczek dwuatomowych O2. Ozon, względnie rzadko występujący, to druga odmiana tlenu o wzorze O3-3 cząsteczki ozonu przypadają na 10 mln. cząsteczek gazów wchodzących...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /9 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury - Podziały

  Ze względu na skład :

  - chmury jednorodne ( zbudowane w całości z kropel lub kryształków lodowych )

  - chmury niejednorodne ( zbudowane jednocześnie z kropel i kryształków )

  Z uwagi na sposób powstawania :

  - warstwowe

  - kłębiaste ( konwekcyjne )

  - warstwowo - kłębiaste

  - orograficzne (...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury - Powstawanie

  Chmury powstają w wyniku kondensacji i w powietrzu pary wodnej; warunkiem tego procesu jest dostatecznie duża wilgotność względna powietrza i obecność tzw. jąder kondensacji ( mikroskopijnych stałych i ciekłych cząstek - aerozoli atmosferycznych ); zwiększenie wilgotności względnej następuje wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury - Definicja

  Chmura - widzialny zbiór mikroskopijnych ( o średnicy nie przekraczającej 100 mikrometrów ) kropelek wody i ( lub ) kryształków lodu unoszących się w powietrzu dzięki mikroturbulencji przeciwdziałającej ich grawitacyjnemu osiadaniu.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Dochód narodowy i struktura handlu

  W 1990 dochód narodowy wynosił 370 USD na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji za lata 1980 - 91 - 5,8%. Do największych partnerów handlowych kraju należą: Hongkong, Japonia, kraje EWG, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Obroty z zagranicą w 1992 wynosiły: import - 80 600 mln USD, eksport - 85 000 mln...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Struktura zatrudnienia

  Rolnictwo 60,2%, przemysł 21,9%, usługi 18,8%. Rolnictwo, skupiające ponad połowę ludności w wieku produkcyjnym, tworzy zaledwie 27% dochodu narodowego, wydajność pracy w tym sektorze jest więc czterokrotnie niższa niż w przemyśle, który dostarcza 42% dochodu.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /280

  praca w formacie txt

Do góry