Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata

  Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi.

  Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym.

  Czynniki kształtujące liczbę ludności :

  - przyrost naturalny

  - migracje

  - kataklizmy

  Metody ustalania liczby ludności :

  -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska

  Rozwój nauki, techniki i przemysłu oddziałowuje niekorzystnie na środowisko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

  Poważne zagrożenia przez działanie człowieka występuje w powietrzu, wodzie i glebie. Niekorzystne zmiany następują w atmosferze w skali globalnej. Wyrazem jest ocieplenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

  Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przyczyna jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się w zanieczyszczeniu powietrza, wód i degradacji gleb. Głównymi źródłami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane określające atrakcyjność turystyczną danego obszaru

  Atrakcyjność wyznaczamy metodą bonitacji. Bierzemy pod uwagę 3 elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną terenu:

  . roślinność

  . wody powierzchniowe

  . rzeźba terenu.

  Pod uwagę braliśmy pole podstawowe o boku 3 cm i ustalamy następującą punktację dla danych elementów:

  1. Skala oceny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności świata

  Liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła już 6 miliardów i powiększa się co roku o kolejne 90 milionów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi liczba ludności Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii razem wziętych. Liczba mieszkańców Ziemi rośnie coraz szybciej. Nigdy wcześniej przyrost ludności nie osiągnął...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy kultura Polska jest kulturą europejską?

  Kultura jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, narodu bądź epoki zaznaczyła swą obecność także na ziemiach polskich, choć powstała ona nie tylko na swojej podstawowej, własnej i samodzielnie tworzącej się bazie, ale także na hellenistyczno-łacińsko-chrześcijańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /16 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek wobec przyrody... kataklizmy

  Kataklizm- a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego "kataklysmós" co znaczy "powódź", "potop". Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Próbowałem znaleźć wyjaśnienie w encyklopedii ,jednak go tam nie znalazłem. Postanowiłem szukać dalej, aż w końcu w moje zgrabne rączki trafiła książka pt.:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /19 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek na księżycu

  Przez wieki człowiek marzył o podboju i eksploracji Wszechświata. Rozwijająca się technologia rakietowa sprawiła, że tego typu marzenia stały się możliwe. Człowiek bez wahania wykorzystał możliwości tej technologi do realizacji swych marzeń o podboju Kosmosu.

  Księżyc już u zarania ery kosmicznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /9 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a klimat - SPÓR NARASTA

  Raporty te krytykują najpoważniejsi uczeni z dziedziny badań klimatu i nauk przyrodniczych. Niedawno utworzona niezależna organizacja uczonych, The European Science and Environmental Forum - (ESEF), opublikowała w 1996 roku raport pt. The Global Warming Debate, w którym kilkudziesięciu naukowców (m.in...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a klimat - KLIMAT I POLITYKA

  W skali globu na badania klimatyczne wydaje się około 5 mld dolarów rocznie. Tak ogromne fundusze zdobyli klimatolodzy, strasząc nas planetarną katastrofą klimatu, zawinioną przez człowieka. Wymieranie zwierząt i roślin, epidemie chorób zakaźnych i pasożytniczych, susze i powodzie to niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt

Do góry