Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Promieniowanie

  Dzięki reakcją fuzji Słońce wypromieniowuje w przestrzeń kosmiczną w przybliżeniu 8,33 . 1024 kWh dziennie. Moc wysyłanego przez Słońce promieniowania jest tak wielka, że nawet w odległości orbity Ziemi (150 milionów kilometrów) jej gęstość wynosi około 1300 W/ m2 . Ilość energii słonecznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Jednostki energii

  Ponieważ miarą wymiany energii jest iloczyn siła . droga, który powinien być wyrażony w jednostkach:

  kiloGramometry albo niutony . metry,

  to używamy tych jednostek dla energii, pisząc:

  kiloGram . metr = niuton . metr.

  Pierwsza forma zawiera " złą" jednostkę siły. Jest ona często używana w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Źródła energii

  Mówiąc o źródłach energii, mamy na myśli zapasy energii dającej się wykorzystać. Ropa, węgiel, benzyna, gaz świetlny, wszystkie te substancje posiadają zapas energii chemicznej, którą można wyzwolić w postaci ciepła i innych pożytecznych form energii w procesie spalania z tlenem.

  Substancje te...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Rodzaje energii

  Jest wiele rodzaji energii. Ciepło, światło i dźwięk to rodzaje otaczającej nas energii. Światło i ciepło to energia promieniująca, zwana radiacją. Daje ona światło i ciepło oraz umożliwia działanie wielu urządzeń. Energia chemiczna jest magazynowana w pokarmach i paliwach. Wyzwala się podczas...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie

  Nic nie może żyć, poruszać się ani pracować bez energii. Rośliny potrzebują jej, aby rosnąć. Nam jest ona niezbędna do podtrzymywania procesów życiowych. Nasza energia pochodzi z pożywienia. Maszyny potrzebują energii do pracy. Niektóre są napędzane elektrycznością, inne zaś spalają paliwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energetyka

  1. Jakie cechy ropy naftowej uczyniły z niej źródło energii XX w?

  W trwającym już ponad 200 lat rozwoju przemysłowym świata zachodziły poważne zmiany struktury zużywanych surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /7 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wodne w Polsce - CZORSZTYN - NIEDZICA

  Historia budowy tej zapory sięga 1905 roku z którego pochodzą pierwsze materiały dotyczące utworzenia w rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika.

  Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na najgroźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wodne w Polsce - SOLINA

  Zaporę i elektrownię wodną w Solinie wzniesiono w latach 1961-1968. Zaporę początkowo budowano w bardzo trudnych warunkach, ponieważ tereny te były w tym czasie bardzo wyludniane, co było wynikiem przeprowadzonej w roku 1947 akcji 'WISŁA'. Była to drastyczna decyzja wysiedlenia z tych terenów ludności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wodne w Polsce

  W okresie międzywojennym posiadaliśmy 12 elektrowni wodnych, jednak żadna z nich nie miała mocy powyżej 10 MW, a ich łączna moc wynosiła zaledwie 18MW. Przed drugą wojną światową największa elektrownia w Polsce pracowała w Gródku na Pomorzu (3,9 MW) i zasilała w energię elektryczną Gdynię. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Nino - POŻAR W PARKU YELLOWSTONE

  Po raz kolejny człowiek przekonał się, jak mierna jest jego kontrola nad światem przyrody. To, co natura "zepsuła", tylko ona sama mogła "naprawić". Na szczęście dla Florydy zbawienne deszcze nastąpiły już po kilku tygodniach. Wystarczyły odpowiednie wiatry, by wilgotność znad oceanu przesunęła...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /5 603

  praca w formacie txt

Do góry