Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia geotermiczna

  Jako potencjalne źródło energii wymienia się także powierzchniową warstwę Ziemi. Energia pochodząca z tego źródła nazywana jest geotermiczną. Biorąc pod uwagę rozmiary ziemi możemy wnioskować, że zawiera ona ogromne ilości energii cieplnej. Część tej energii dochodzi do powierzchni Ziemi dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

  Wiatry powstają w skutek nierównomiernego nagrzewania się lądów i mórz, równin i gór oraz rejonów podzwrotnikowych i podbiegunowych. Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Wiadomo, że w Egipcie pływano barkami żaglowymi po Nilu pięć tysięcy lat temu. Statki napędzane wiatrem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia falowa

  Fale oceaniczne potrafią przenosić wielkie strumienie energii. Kiedy spokojne morze, którego fale łagodnie uderzają o brzeg, przekształci się w burzliwy żywioł, jest w stanie roztrzaskać okręty, wyrzucać na brzeg głazy albo spiętrzyć wodę w wysoko położonym basenie, magazynując energię...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia pływów morskich

  Pływy morsie i oceaniczne powstają dzięki przyciąganiu Księżyca i Słońca, przy czym znacznie większa jest siła grawitacji Księżyca, w wyniku tego przyciągania tworzą się dwa wały pływowe, z których jeden jest zwrócony do Księżyca, a drugi równoważący powstaje po przeciwnej stronie Ziemi. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia spadków wód

  Na podstawie wyników badań zasobów energii wodnej szacuje się ich potencjalną moc na 3 TW, z czego wykorzystuje się około jednej dziesiątej. Pobieranie takiej mocy wymagałoby jednak zalania dużych, niżej położonych obszarów żyznych gruntów i spowodowałoby zniszczenie środowiska naturalnego. Ale żadna...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia wodna

  Woda zawsze płynie z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystywany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarówno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Do wytwarzania energii wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

  Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Materiały rozszczepialne

  Jedynie kilka izotopów można wykorzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powolnego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym materiałem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Reakcja łańcuchowa

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą prędkości ruchów cieplnych (ok. 2 km/s), zwany neutronem termicznym, łączy się z jądrem substancji rozszczepialnej, czyniąc je niestabilnym. Jądro deformuje się, przewęża, a w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia jądrowa

  Energia jądrowa stanowi główne źródło energii całego wszechświata. Wykorzystuje ona energię zawartą w jądrach atomów. W niektórych bowiem bardzo ciężkich atomach jądro może być rozbite na dwie mniejsze cząstki. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, które można...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry