Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "SPREWA - NYSA - BÓBR"

  21 września 1993 r. w Gubinie podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Sprewa-Nysa- Bóbr". W jego skład po stronie polskie wchodzi 51 gmin, z tego 50 leżących w województwie lubuskim i 1 w województwie wielkopolskim. Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 7 844 km2 i zamieszkuje ją ponad 632...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA"

  Euroregion powstał w grudniu 1993 r. na mocy umowy podpisanej przez Stowarzyszenie Gmin Lubuskich, Związek Gmin Gorzowskich i Niemieckie Stowarzyszenie Środkowa Odra".

  Euroregion "Pro Europa Viadrina" obejmuje po stronie polskiej 33 gminy z terenu dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "POMERANIA"

  15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej. Z dniem 26 lutego 1998 roku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE EUROREGIONÓW W POLSCE

  Mimo wielu wcześniejszych inicjatyw dotyczących współpracy regionów przygranicznych - np. w zakresie tzw. małego ruchu turystycznego, przygranicznej wymiany handlowej, transferu siły roboczej, kooperacji przemysłowej a także prób zagospodarowania Odry - w Polsce trwałych wzrost możliwości współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Obszary bezodpływowe i rzeki

  Rozległość kontynentu , odcięcie jego wnętrza od oceanów przez wielkie bariery górskie i związana z tym suchość kotlin wewnętrznych są przyczyną że znaczne obszary Eurazji nie mają odpływu do oceanu . Obszary bezodpływowe zajmują w Eurazji 17,7 mln km kwadratowych powierzchni ( tj. około 32 %...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Wody

  O ile układ sieci rzecznej jest ukształtowaniem powierzchni kontynentu i jego dziejami geologicznymi , o ile ilość opływających wód , względnie brak wód powierzchniowych , jest funkcją warunków klimatycznych w szczególności zaś opadów atmosferycznych i parowania , które z kolei zależą od temperatury i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Klimat

  Zasadniczą rolę w kształtowaniu się stosunków klimatycznych na obszarze Euroazji odgrywają następujące czynniki :

  1. położenie pomiędzy równikiem a biegunem północnym, a więc w różnych strefach krążenia mas powietrza

  2. wielka rozciągłość lądu i oddalenie jego wnętrza od oceanu,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Tektonika

  Istnienie bloków kontynentalnych i zagłębień oceanicznych , tak charakterystycznych dla powierzchni litosfery , wiąże się z historią i jej kształtowania się przez w wewnętrzne procesy w bryle ziemskiej . W historii rozwoju kontynentu Eurazji i jej dzisiejszej strukturze nie trudno odczytać, w jaki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Położenie

  Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego , które nazywano Europą , lądowi leżącemu na wschodzie i nazywa - nemu Azją . O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrę - bnione , to Europa i Azja tworzą jeden...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Struktura zatrudnienia

  Rolnictwo zatrudnia 78% pracujących mieszkańców, przemysł 9%, usługi i handel 13%. Dochód narodowy w 1990 wynosił 120 USD na 1 mieszkańca (jeden z najniższych wskaźników w świecie). Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 2,4%. Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry