Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "BAŁTYK"

  Umowę o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" podpisali w dniu 22 lutego 1998 roku przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych regionów państw leżących nad Morzem Bałtyckim: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji.

  Obszar polskiej części Euroregionu obejmuje 123 gminy województwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "NIEMEN"

  W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion "Niemen".

  Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzą 103 gminy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego o łącznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "BUG"

  W dniu 29 września 1995 roku w Łucku na Ukrainie wojewodowie: chełmski, lubelski, tarnobrzeski i zamojski oraz ze strony ukraińskiej Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej pełniący jednocześnie funkcje Przewodniczącego Wołyńskiej Administracji Państwowej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "KARPACKI"

  Euroregion "Karpacki" został powołany do życia 14 lutego 1993 r. w Debreczynie, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion "Karpacki" oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Wegier...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "TATRY"

  Umowę pomiędzy samorządami z Polskiej i Słowacji o utworzeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry" podpisano 26 sierpnia 1994 roku.

  Euroregion "Tatry" obejmuje po stronie polskiej 18 gmin z województwa małopolskiego o łącznej powierzchni 1 952 km2 zamieszkałej przez 245 tys. osób.

  Po stronie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "ŚLĄSK CIESZYŃSKI"

  Euroregion "Śląsk Cieszyński" jest jednym z najmłodszych euroregionów w Polsce. Umowa o jego utworzeniu została podpisana w dniu 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza" ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "SILESIA"

  Euroregion "Silesia" jest najmłodszym Euroregionem na polskich granicach. Umowa o jego utworzeniu została podpisana 20 września 1998 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry i przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego.

  Celem Euroregionu jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "PRADZIAD"

  Euroregion powstał 2 lipca 1997 r. Stronami umowy o utworzeniu Euroregionu są Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej oraz czeskie Stowarzyszenia Miast i Gmin Powiatów Bruntal, Jesenik i Šumperk.

  Euroregion Pradziad" obejmuje po stronie polskiej 12 gmin z województwa opolskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "GLACENSIS"

  Umowę o utworzeniu Euroregionu podpisano 5 grudnia 1996 r. między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej.

  Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 17 gmin i miasta takie jak Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "NEISSE - NISA - NYSA"

  Euroregion "Nysa" został powołany do życia w 1991 r. Obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w sercu Europy, u styku granic Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. W sensie formalnym Euroregion "Nysa" jest dobrowolną wspólnotą interesów gmin i powiatów terenów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt

Do góry