Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Główne ekosystemy lądowe świata

  1.Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różynch klimatów.

  Roślinność decyduje o rodzaju ekosystemu.

  Z kolei o roślinności decydują główne czynniki:

  . Ilość ciepła słonecznego, która zwiększa się od biegunów do równika

  . Ilość wody, którą rośliny mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby Polski

  Gleba - powierzchniowa warstwa litosfery, stanowiąca podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgająca zmianom.

  Polska leży w strefie gleb:

  - brunatnych i bielicowych - około 82 %.

  - czarnoziemy - około 1% - powstałe na lessach -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

  Strefa gleb zwana jest pedosferą.

  Gleba jest to mniej lub bardziej rozdrobniona, przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytwarza się z różnych skał wskutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, często także przy udziale człowieka. Przy powstawaniu gleby ważną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /11 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby kuli ziemskiej

  BAGIENNE GLEBY, klasa gleb, dawniej zw. hydrogenicznymi, wytworzonych w warunkach nadmiernej wilgotności w dolinach rzek i zagłębieniach terenu, z udziałem roślinności bagiennej; zasobne w substancje org. (do kilkudziesięciu procent), często podlegają oglejeniu (glejowy proces); do g.b. należą typy gleb:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /15 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba - Informacje ogólne

  1. Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystej w procesie glebotwórczym. Jest źródłem składników pokarmowych i wody dla roślin.

  W skład każdej gleby wchodzi materiał nieorganiczny, próchnica, woda, powietrze i organizmy żywe.

  2. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glacjologia, działalność erozyjna, ruchy masowe

  Ruchy masowe-przemieszczanie w obrębie stoków zwietrzeliny w skutek działania siły grawitacji; Charakter i przebieg ruchów m. zależy od:klimatu(temp.opady), nachylenia stoku, budowy podłoża (litologii), jakości porkywy zwietrzelinowej Rodz ruchów graw: odpadanie-zachodzi w obrębie skał zwięzłych.W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /8 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologia Europy

  Polska:Łączna pow. 312685km,Ląd 311904km,Morskie wody wewn.1991,

  Wody terytorialne 8682.Europe dzielimy geologicznie na 3 czści:-platforma wsch.europ.; -paleozoiczna strefa fałdowań kaledońskich i hercyńsich; alpejskie pasmo fałdowe.

  PLATFORMA WSCH.EUROP.:półn.-wsch. część europy.Jej zach.granica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i ewolucja jezior świata

  Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają około 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, to jest około 1,8 % powierzchni lądów i stanowią 0,019 % ogólnych zasobów atmosfery, lokalnie jeziora odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

  Jeziora słone występują przede wszystkim w klimacie suchym. Zasolenie jezior wzrasta w miarę ubytku wody w skutek parowania. Największe zasolenie (260-) ma Morze Martwe. Jeziora zasilane są wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi. Jeziora, które nie odprowadzają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gejzery

  GEJZERY

  Źródła związane z aktywną strefą wulkaniczną:gejzery

  - Ameryka pn (yellowstone)

  - Islandia

  - Kamczadka

  - Nowa zelandia

  GEJZERY: źródła, które w regularnych bądź nieregul

  Arnych odstepach czasu wyrzucają gorącą wodę

  I parę wodną.

  1.) Gromadząca się woda jest podgrzewana...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt

Do góry